Desember

Lage gruppekalender

Det letter arbeidet til enhetslederne hvis gruppen har laget en felles terminliste med arrangementer fra gruppen, menigheten, kretsen og forbundet. Finn ut hvilken form som passer for dere, og ha en oppdatert fil med terminlisten tilgjengelig for alle lederne i gruppen.

Planlegge sommerens leir

Det er viktig å få ut informasjonen om sommerens leir allerede før nyttår. Send ut informasjon om dato. Reklamer også for dette på e-post og der gruppen holder til. Lag gjerne plakater til å henge opp i speiderlokalet.

I år er det Futura som gjelder, og mange er kanskje godt i gang med aktivitetene fra Futuraboksen. Men kanskje dere skulle tenke på om det er aktuelt å gjøre noe for stifinnerne? Kanskje dere kunne arrangere en minileir før sommeren? Eller noen dager i  sommerferien?

Januar

Vedlikeholde medlemslister og fastsette gruppekontingent i Hypersys

Husk å melde inn nye medlemmer slik at medlemslister er korrekt og oppdatert. Ny medlemskontingent for 2018 sendes ut i februar/mars. Derfor er det viktig at gruppen fastsetter sin kontingent for 2018 i perioden 2.-15. januar. Forbundskontingenten i 2018 er 445 kr. Les mer om Hypersys her.

Arrangere felles semesteroppstartsarrangement

Ved å samle alle speidere og ledere i gruppen har man muligheten til å bygge en gruppeidentitet og til å lage større aktiviteter. Mange grupper starter hvert semester med et felles arrangement. Det er viktig å ha noen arenaer gjennom året hvor alle enheter samles for å skape gruppeidentitet. Start semesteret med et felles arrangement, speidermøte eller tur (dagstur eller overnatting).

Starte lederkabalen for høsten

Til gruppeting (som ofte arrangeres i mars) er det nyttig for alle å vite hvem som skal ha hovedansvaret for hver enhet, og hvilke medledere som er i hver enhet. Det kan i tillegg være lurt å gjøre et anslag på hvor mange speidere det vil være i hver enhet. La alle ledere som er i gruppen bli spurt hvert år om de ønsker å fortsette, og kanskje også hvor langt perspektiv de har. Husk at det er lettere å rekruttere ledere når man allerede har ledere!

Februar

22. februar – Arrangere tenkedag

Tenkedagen markeres av mange med åpne arrangementer og speiderløftefornyelse. Før tenkedagen sender landssjefen ut en hilsen og speiderne kan f.eks. ta aktivitetsmerket Baden Powell. I aktivitetsbanken finner du merket for oppdagere, stifinnere og vandrere.

Her kan du lese Tenkedagshilsenen fra 2017 så får du et inntrykk av hvordan den vil bli for 2018.

Årsrapport

Hypersys åpner for levering av årsrapport i februar/mars 2018. Årsrapporten leveres via medlemssystemet kmspeider.hypersys.no, der dere skal bekrefte opplysninger om gruppestyret, og oppdaterte medlemslister per 31.12.17.