I 2017 innførte Speiderbutikken et gebyr for betalingsvalget FAKTURA. Dette gjorde vi som et resultat av at alt for mange speidergrupper ikke betaler sine fakturaer i tide.

Fakturagebyret i Speiderbutikken er på kr. 39,- men det koster oss nok totalt sett langt over kr. 39,- å håndtere fakturaer, purringer, oppringing til kasserere, gå gjennom de utallige konti hver speidergruppe har hos oss og samkjøre dem med en felles e-post for fakturamottak (helst til kasserer) etc.

Vi har hatt store tap på fordringer i 2014, har fortsatt store beløp utestående fra 2015 og 2016. Vi strekker oss i det lengste for å unngå å sende kravene på våre medlemmer til inkasso. Alt dette koster oss så mye at vi var nødt til å innføre et gebyr for de som velger ikke å betale med kort. Alternativet er å innføre et system med tilbud om faktura gjennom f.eks. Klarna. Da må speidergruppen ha organisasjonsnummer, eller speiderlederen må oppgi sitt eget fødselsnummer. Dette er noe vi må vurdere løpende. Dersom speidergruppene blir flinkere til å holde styr på sine fakturaer og betale i tide i fremtiden, eller vi finner en bedre løsning, så er det mulig vi tar bort gebyret igjen. Gebyret er ikke ment som en inntekt, kun for å dekke våre reelle kostnader.

Det koster forøvrig ingenting å betale med kort. Vår anbefaling er at speiderledere betaler med eget kort og får pengene tilbake fra sin egen kasserer. Dere har lettere og bedre kontakt med hverandre, og oppgjørene vil da kunne skje enklere. Og dere slipper gebyrer, og evt. renter og inkasso.

Jeg håper dette ga deg litt forståelse for hvorfor vi har innført gebyr på faktura. Jeg håper også at du som speiderleder vil bidra til at deres fakturaer kommer frem til kasserer og blir betalt i tide. Speiderbutikken er avhengig av likviditet for å kunne betjene medlemmene våre med et godt vareutvalg.

Takk for forståelsen og hjelpen!

Hilsen Geir – daglig leder i Speiderbutikken AS