Kjære gruppepostmottaker,

Høsten begynner å bli kald og mørk, og året går raskt mot slutten. Det har vært en innholdsrik høst som blant annet har inneholdt landsleirevaluering, Pefftival, Operasjon Dagsverk (OD), Kretsforum og landstingforberedelser. 

En ting som har skilt seg ut i høst har vært Operasjon dagsverk, der elever på ungdomsskolen og videregående gir en dag av sin utdanning til å vise støtte og solidaritet med ungdom i andre land. I år har pengene som jobbes inn gått til KFUK-KFUM Global og våre partnere i YMCA og YWCA i Palestina, og deres programmer for rehabilitering og traumebehandling, opplæring i likestilling og rettigheter, skolering i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen, yrkesveiledning og jobbskaping. 

Det bør ikke være kontroversielt at norske ungdommer legger ned et dagsverk for andre ungdommer og grunnleggende menneskerettigheter. Enda mindre når ungdom over hele landet har stemt, og med overveldende flertall valgt, nettopp dette solidaritetsprosjektet. Llikevel opplevde vi at disse ungdommene ble angrepet med både hets og usaklig kritikk fra voksne som oppfordret til å boikotte aksjonen. 

Det er flott å se hvordan hele KFUK-KFUM bevegelsen stod opp og tok til motmæle, og alle som kjøpte boller og ansatte elever. Og ikke minst er jeg stolt over alle ungdommene som bidro med sine dagsverk. Når vi alle jobber sammen ser vi at vi faktisk utgjør en forskjell! 

Vi avslutter året med å se framover mot nye mål og nye muligheter. Arbeidet med utkast til ny strategi for 2020-2025 er snart i havn. Takk til alle dere som har bidratt med innspill og synpunkter til dette arbeidet. På landsting i Rogaland til våren skal vi endelig vedta strategien og sammen stake ut veien videre fram til 2025.
 

Svein Olav Ekvik,

Generalsekretær