Kortsalget skal være med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne, og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle speidere, ledere og grupper som gjør en flott innsats hvert år med inntektsaksjonen.

Om kortpakken
Gratulasjonskort selges i pakker a 10 kort. Designet fornyes årlig. Kortene vil være fine og kan gis bort i ulike anledninger. I forbindelse med kortpakken vil det finnes en tekst med informasjon om KFUK-KFUM-speiding.

Her kan du se utkast til kortene som skal være i pakken:

Antall kortpakker
Gruppene får tilsendt to kortpakker per medlem. Vi vil i høst sende ut informasjon om hvor mange pakker dette utgjør for dere og dere vil få mulighet til å endre antall eller avbestille innen 27. september. Det er sterkt ønskelig at alle deltar på inntektsaksjonen. Utsending av kortpakkene skjer i uke 44.

Fortjeneste på kortpakke 
Kortpakken har utsalgspris på kr. 150,- og inneholder 10 kort. Av dette beløpet beholder speidergruppen kr. 30,- pr. kortpakke.

Betaling med vipps – nyhet!
Vi ønsker å gjøre det enklere for gruppene å håndtere betalingen av kortpakkene og vil derfor gi alle grupper et unikt vippsnummer dere kan bruke i forbindelse med salget. Pengene vil da gå direkte til forbundet, som vil gjøre en avregning for gruppene i etterkant av salget. Mer informasjon om betaling med Vipps kommer i høst.

Spørsmål?
Har du spørsmål om kortsalget kan du sende en e-post til post@kmspeider.no.


 

Bakgrunn for omleggingen


Inntektsaksjonen er og har vært en viktig inntektskilde for forbundet. Gjennomsnittlig har fortjeneste per år ligget på 640 000 kr. I de siste årene har antall solgte kalendere gått ned. Etter vedtak på landsting i 2017 skal én eller flere nye inntektsaksjoner tre i kraft fra og med året 2019.

Inntektsgruppen jobbet i 2018 med å hente inn informasjon om dagens kalendersalg og kartlegge alternativer til kalendersalget. Basert på tilbakemeldingene og alternativene som var jobbet frem, ga inntektsgruppen sin anbefaling til landsstyret, om salg av gratulasjonskort som ny inntektsaksjon fra 2019.

På landsstyrets møte i januar 2019 vedtok landsstyret å bruke landsting til å presentere resultatene fra undersøkelsen, inntektsgruppens arbeid, og alternativene som i sluttfasen har vært vurdert til ny inntektsaksjon før endelig vedtak av ny inntektsaksjon. På landsting ble det brukt mentormeteravstemning for å kartlegge tingets synspunkter på de ulike alternativene.

Med bakgrunn i inntektsgruppens anbefaling og de innspill som kom på landsting vedtok landsstyret i mai 2019 salg av kortpakke som ny inntektsaksjon fra og med 2019.