Har dere fått noen nye medlemmer i høst? Husk å vedlikeholde medlemslistene og melde nye inn fortløpende! Alle nye medlemmer innmeldt etter 1. august betaler halv kontingent. Husk også å registrere politiattest på eventuelt nye ledere. Les mer om kontingent og årsrapportering her.