Grunnbeløpet (G) er grunnlaget for å beregne beløp i forsikringer og offentlige ytelser som blant annet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet blir oppdatert årlig i henhold til retningslinjer fastsatt av staten. Se hva grunnbeløpet er på NAV sine nettsider