August

Oppstartsmøte lek

 • Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
 • Har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek. 
 • Har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken. 
 • Kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser.

September

Oppstartsmøte natursti

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.


Oppstartsmøte bål

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. 
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

Oktober

Klatre

 • Har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.


Refleks

 • Kan en oppdager hvordan man bruker refleks og hvorfor.

November

Globalaksjon

 • Har en oppdager erfart at barn kan hjelpe barn for eksempel ved å delta i Globalaksjonen.


Astronomi

 • Har en oppdager erfart å finne to stjernebilder hun/han kan på himmelen.

Desember

Jul

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jul (Lukas 2, 1–20).
 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger elle lignende har en oppdager erfart å delta på delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken. 
 • Kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken. 
 • Kjenner en oppdager tre kristne symboler.


Juleavslutning

 • Kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning. 
 • Kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt.

 

Opp
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
AugustOppstartsmøte lek- har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
- har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek. 
- har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken. 
- kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser.
SeptemberOppstartsmøte natursti- kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
SeptemberOppstartsmøte bål- kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
- har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. 
- har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
- kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
OktoberKlatre- har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.
OktoberRefleks- kan en oppdager hvordan man bruker refleks og hvorfor.
NovemberGlobalaksjon- har en oppdager erfart at barn kan hjelpe barn for eksempel ved å delta i Globalaksjonen.
NovemberAstronomi- har en oppdager erfart å finne 2 stjernebilder hun/han kan på himmelen.
DesemberJul- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jul (Lukas 2, 1–20) 
- har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger elle lignende har en oppdager erfart å delta på delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken. 
- kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken. 
- kjenner en oppdager tre kristne symboler.
DesemberJuleavslutning- kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning. 
- kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt.