Lederhåndboka

KFUK-KFUM-speiderne sin lederhåndbok. Boka skal bidra til å utvikle deg som leder og hjelpe deg til å tilby et enda bedre speiderarbeid for barn og unge.

 

Speiderideen

Dette dokumentet beskriver KFUK-KFUM-speidernes formål, grunnlag, våre verdier og speidermetoden. Heftet forklarer hva vi mener med de ulike begrepene og gir deg en beskrivelse av ideologien vår. Dokumentet benyttes som grunnlag for opplæring i ledelse og ideologi. 

Veiledning til ledersamtalen

Dette heftet er ment som en hjelp til de som skal holde samtaler med nye og potensielle ledere. Det kan også være til hjelp for de som lurer på om de vil bli ledere, og for gruppeledere som har lederassistenter med mange spørsmål om ledersamtalen og ledererklæringen. Det er tenkt som innspill til temaer som passer å snakke om under ledersamtalen, men må selvfølgelig tilpasses den potensielle leders forkunnskaper.

Trygg og sikker speiding

Alle ledere i Norges KFUK-KFUM-speidere må kjenne til innholdet i "Trygg og sikker speiding". I dette ressursheftet har vi samlet det aller viktigste vi ledere bør kjenne til før vi planlegger en tur med speiderne. Arbeidsgruppen som har utarbeidet "Trygg og sikker speiding" er knyttet til forbundets beredskapsgruppe. 

Synlig speiding 

Dette heftet er skrevet for å gi deg som er speiderleder veiledning i hvordan du kan jobbe for å profilere din speidergruppe og vår organisasjon. Det gir deg tips for hvordan du går fram i møte med media, råd om hva som er gode saker og oversikt over når du bør kontakte pressen. Det gir deg også rettledning i hvordandu utformer en pressemelding.

Revidert i 2019. 

Veiledning og programhefte til speiderløftet

Her kan du laste ned veiledning til speiderløftet og aktivitetsheftet: programhefte om speiderløftet.
Tro og tjene, hjelpe og leve - en veiledning til speiderløftet
og aktivitetshefetet gir konkrete tips og metoder til hvordan lokale ledere kan samtale med sine speidere om innholdet i speiderløftet.

 

Personlig utvikling i verv - verktøy

Dette skjemaet skal bidra til en systematisk personlig utvikling i løpet av tiden du har et frivillig verv hos oss. Din nærmeste leder kan hjelpe deg gjennom prosessen.

 

 

Verdsett din kompetanse - et CV-verktøy

Et verktøy for egenvurdering av kompetanse som er oppnådd gjennom frivillig arbeid for KFUK-KFUM-speiderne. Utforsk din speiderkompetanse og vurder hvilken verdi den har innenfor ditt yrke eller studie. Verdsett din kompetanse! Hvordan gjør vi så dette? Vi har satt opp en rekke aktiviteter som vi ber deg ta stilling til. Disse tar for seg rollen som leder og er utviklet for å gi en pekepinn om hvor du har dine styrker, og hvor du har mer å lære. Til slutt setter vi ord på kompetansen din, slik at du kan få bruk for speidererfaringen din i det profesjonelle arbeidslivet.

 

 

Realkompetansedokumentet

Her kan du laste ned realkompetansedokumentet som er utarbeidet av KFUK-KFUM-speiderne i samarbeid med Norges speiderforbund. Dokumentet gir et innblikk i hvilken viktig kompetanse en speiderleder får gjennom sitt verv som leder og instrukstør i organisasjonen. Det sier noe om hva speiding er og hva du som leder har vært med på å gjennomføre. Bruk den gjerne som et vedlegg til CVen og referanse til erfaringen du har med deg fra speiderarbeidet.

Speidermetoden - evaluering

Speidermetoden beskriver hvordan vi gjør ting og hvordan vi arbeider. Her kan du laste ned speidermetoden for å evaluere hvordan dere bruker metoden i deres speidergruppe. Evalueringsskjemaet er hentet fra Lederforum nr. 1 - 2019. 

Draktreglement

KFUK-KFUM-speidernes drakt består av grønn speider skjorte, og skjerf i enhetens farge. Lurer du på hvor du skal sy på speidermerkene? Her finner du svaret.

Sermonier i forbundet

Hvordan foregår en opptakelse? Hva skjer under en løftefornyelse? Finn svarene i seremoniheftet. Seremoniheftet tar for seg alle seremonier som det er utarbeidet retningslinjer for. Alle dialoger og replikker finnes både på nynorsk og bokmål. Heftet kan skrives ut som A4 eller som hefte i A5.