Som et viktig tiltak for at speideren skal være et trygt sted for alle, har KFUK-KFUM-speiderne krav om politiattest for ledere. I medlemssystemet (Hypersys) kan gruppeleder sjekke hvem som har gyldig politiattest i gruppen. Vi oppfordrer gruppene til å sjekke at lederne i gruppen har gyldig politiattest nå før sommerens kretsleirer og andre arrangementer.               

Høsten 2019 ble retningslinjer for politiattest revidert med mål om at de skulle være tydeligere og lettere å etterfølge, og være oppdatert i tråd med gjeldende lov- og regelverk. En viktig endring er at politiattester ikke lenger skal fornyes hvert femte år som tidligere. Mer informasjon og gjeldende retningslinjer for politiattest finner du her.     

Har du spørsmål om politiattest? Ta kontakt med forbundskontoret.