Har du ikke passord til Hypersys, gå inn på kmspeider.hypersys.no, skriv inn e-postadressen din og be om nytt passord. Følg innstruksen du får per e-post. 

Det er også samme innlogging som i møteplanleggeren. Du kan dele patruljer med andre ledere inne på rediger patrulje. Ønsker dere å sette opp en felles konto? Ta kontakt med katrine@kmspeider.no for å registrere ny konto.  

NB! Har du bruker med samme epost i CorePublish som i Hypersys?

Da kan det skje en feilkobling, ta kontakt med katrine@kmspeider.no hvis registreringsverktøyet ikke fungerer opptimalt.