Flytt ett patruljemedlem

Patruljemedlemene kan senere flyttes over til andre patruljer. De skal da ikke miste merkekravene de har tatt. Merk at hvis dere har krysset av for at alle i patruljen har tatt en grad eller merke vil også nye medlem som legges inn i patruljen ha tatt samme merker og grader. 

Se på ett av patruljemedlemmenes fullførte krav

Trykk på patruljemedlemmet for å se en oversikt over den personens fullførte krav, merker og grader. Der kan du også krysse av for krav medlemmet har fullført. 

Del patruljen med andre ledere

Patruljene du lager kan deles med andre ledere under [Rediger patrulje]. Pass på at flere ledere ikke er inne samtidig, dere kan støte på problemer hvis begge endrer i gruppa eller på kravsiden samtidig, og dere risikerer at endringer ikke blir lagret.