Når alle obligatoriske krav er fullført blir merket eller graden automatisk huket av. Er merket en del av gradene oppdateres dette i gradregistreingen lenger ned på siden og motsatt. 

Kryss av for hele patruljen

Ved å benytte avhuking til venstre tar du kravene for alle speidere i patruljen. Merk at hvis du legger til en ny speider vil også denne speideren ha tatt de samme kravene. Det kan enkelt hukes av.

Fjerner du haken for alle speiderne forsvinner også koblingen til graden, og dere må på nytt huke av at merket/kravet er tatt under aktivitetsmerke/graden. 

Jeg har krysset av for alle kravene, men merke er ikke registrert og huket av

Det hender det tar litt tid før det registreres. Oppdater siden, da vil merket være registrert. 

Fungerer det fortsatt ikke? Sjekk om du har huket av for alle kravene. Hvis det fortsatt ikke fungerer, send skjermbilde til kommunikasjon@kmspeider.no, så skal vi se på feilen. 

Å nei, merket forsvant!

Det har hendt at et merket forsvinner, oppdater siden og legg til merkene igjen. Avkrysningen huskes selv om merket forsvinner. Gi beskjed til kommunikasjon@kmspeider.no hvis dere opplever dette.