Når du syr attersting syr du som navnet sier - bakover. (Att og fram)

Du starter med å stikke nålen opp gjennom stoffet/plagget deretter syr du ett skritt tilbake og stikker nålen ned. Under stoffet/plagget tar du to skritt frem og stikker nålen opp. Deretter ett skritt tilbake (da er du der du startet), stikker nålen ned, 2 skritt frem under stoffet og deretter opp. Slik fortsetter du.

Hvis du syr med tette små sting blir det en holdbar og god søm.