Det er flere måter å lage båre på.

Lager du jakkebåre, må jakkene være lukket, og ermene vrenges inni jakken. Stokkene tres deretter gjennom ermene. Stokkene er da låst inni jakkene

Dette krever lite forberedelse og speiderne får det raskt til. Dere kan lage forskjellige typer stafett hvor speiderne får øvd seg på både og lage og bære og dessuten synes de det er gøy. 

Du kan også lage en båre av to stokker og et teppe, laken eller lignende.

Når speiderne har lært enkel pionering kan dere lage en båre av stokker og tau. I en nødsituasjon må dere bruke det tauet som er tilgjengelig i tillegg til fire stokker.

Bårer brukes i første omgang hvis den skadde av ulike årsaker ikke kan gå selv, og må fraktes til et annet sted. Husk at i noen tilfeller skal ikke den skadde flyttes på, for da kan skaden eller sykdommen forverres. Ring 113 når du er i tvil om hva du skal gjøre. 

Når man skal frakte en person på en båre, er det viktig at man sikrer personen godt. Dette kan gjøres med stropper og tepper.

UTSTYR

Til jakkebåren trenger du:

  • 2 stokker/kosteskaft
  • 2 - 3 jakker, men det kan du regne med at speiderne har selv

Til teppebåren trenger du:

  • 2 stokker/kosteskaft
  • 1 teppe eller laken

Til pioneringsbåren trenger du:

  • 2 lange stokker, ca 2 meter
  • 2 korte stokker ca 75 cm
  • 1 bunt sissal