For at det skal bli ild er det tre ting som må være til stede:

  • brennbart materiale
  • oksygen
  • varme

Ild krever altså at det finnes et brennbart materiale som får tilstrekkelig høy temperatur og tilstrekkelig tilførsel av oksygen. Dette kan illustreres med en trekant der hvert av punktene representerer en side i trekanten. Ild er avhengig av at alle tre sidene er til stede. Ved å øke temperatur og tilgang på brennbart materiale eller oksygen vil ilden brenne og spre seg fortere. Temperaturen rundt en ild vil øke jo lenger ilden brenner. Tilgangen på oksygen øker når vinden blåser. Det er tilgangen på oksygen vi ønsker å øke når vi blåser eller vifter på et bål vi vil ha fyr på. 

For å stoppe eller begrense ild må vi fjerne en av sidene i trekanten. Vi kan ta vekk brennbart materiale nær ilden som ennå ikke har tatt fyr eller, om mulig, flytte ilden til et område uten brennbart materiale. Men vær forsiktig så du ikke brenner deg eller sprer ilden videre.

Vi kan senke temperaturen ved å ha vann eller snø på ilden. Det er dette brannvesenet gjør når de slukker store branner.

Vi kan stoppe eller begrense tilførselen av oksygen til små branner ved å dekke dem helt for eksempel med et teppe, aller helst et brannteppe, eller ved å legge det som brenner i en kjele og sette lokket på. Vi kan også bruke et brannslukningsapparat som sprøyter ut pulver eller skum som dekker ilden og slukker den.