Det viktigste tiltaket mot skader ved brann er å forebygge slik at sjansen for brann er minst mulig. Likevel er det viktig å ha utstyr for å redusere skadeomfanget om det skulle begynne å brenne. I Norge er det påkrevd at alle husstander skal ha brannutstyr.

Alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje og de skal være satt opp slik at man kan høre dem i alle oppholdsrom og soverom, også når dører mellom disse rommene og røykvarslerne er lukket. Hensikten med røykvarslere er at disse skal oppdage og varsle brannen før det er utviklet for mye skadelig røyk, slik at mennesker som er inne i den brennende bygningen skal kunne komme seg ut i sikkerhet.

Alle husstander skal også ha utstyr for å slukke brann. Det er flere typer utstyr som er godkjent: brannslange, pulverapparat, skumapparat eller vannapparat er eksempler på godkjent utstyr. Slukkeutstyret skal kunne brukes i alle rom.

De som bor i huset har ansvar for at varslings- og slukkeutstyr er på plass og at utstyret fungerer.