Dersom noen begraves i et snøskred er sjansene for å overleve små dersom de ikke blir funnet innen de første 15 minuttene. Kroppen blir nedkjølt, de kan kveles av snøen og indre organer blir trykket sammen av vekten fra snøen. Det er likevel slik at dersom du blir tatt av snøskred utsettes man også for andre farer enn å bli begravd under snøen. Et snøskred kan føre deg langt av gårde og ta deg inn i terreng der kroppen og hodet ditt blir slått mot trestammer og steiner. I terreng med dalbunner kan du bli begravd under mye større snømengder dersom du blir ført med snømassene ned i dalen. Skavler og stup kan føre deg utfor sammen med snømengdene, og fallhøyden kan være stor. Vi henviser til varsom.no der du kan lese mer om snøskred og se bilder av slike terrengfeller. 

Praktisk øvelse:

Gå et par stykker sammen og grav ned én og én i snøen. Pakk snøen tett rundt den som graves ned. Se hvor mye (eller lite) snø dere må ha over dere før dere sitter fast. Snøen en blir fanget i etter et skred er gjerne tung og tettpakket. Øvelsen passer best i litt tung, kram snø. Hvor lenge må dere være pakket inn i snøen før dere blir kalde?
De aller fleste (ca 75%) av de som dør i skredulykker dør av oksygenmangel. Press ansiktet ned i snøen. Er det mulig å puste? Hvor lenge må dere ha ansiktet i snøen før det blir kaldt?
Tenk om dere hadde kombinert de to øvelsene, sittet fast uten å kunne puste. Hvis dere legger til skader som følge av kreftene i skredet kan dere prøve å se for dere hvor skremmende det er å bli tatt av et skred.