Snøskred

Snøskred er et naturlig naturfenomen som oppstår hver vinter der forholdene ligger til rette for det. Omtrent 7% av Norge har slike forhold. Et snøskred kan forårsakes av flere ting, blant annet snø, vær og terreng, og samspillet mellom dem. Det kan også utløses av menneskelig aktivitet, for eksempel scooterkjøring, turgåing eller skiløpere.

Å bli tatt av snøskred

Hvis du blir tatt av et snøskred og blir begravd av snø er sjansene for å overleve små dersom du ikke blir funnet i løpet av de første 15 minuttene. Kroppen blir nedkjølt, du kan kveles av snøen, og indre organer kan bli trykket sammen av vekten fra snøen. 

Du kan også bli utsatt for andre farer enn å bli begravd i snøen. For eksempel kan et snøskred føre deg avgårde og ta deg med inn i terreng der kroppen og hodet kan bli slått mot trestammer og steiner. I terreng med dalbunner kan du bli begravd under mye større mengder snø enn dersom du blir ført med snømassene ned i dalen. Snøskavler og stup kan også føre deg utfor sammen med snømengdene, og fallhøyden kan være stor. 

Faregrader

Skredfaren blir vurdert ut fra en internasjonal fargeskala med fem farger. Hver farge representerer en faregrad. Faregradene er basert på den europeiske fargegradskalaen. Hvitt indikerer at området ikke er skredfarevurdert. Sjekk ut varsom.no sin faregradskala for snøskred for mer detaljer rundt farefrader.

  1. Grønn - Liten fare for skred, men enkelte spesielt utsatte områder vil likevel kunne være skredutsatte. Vær oppmerksom på disse områdene.
  2. Moderat - Det kreves erfaring i valg av rute og kunnskap til å identifisere skredutsatte områder for å ferdes trygt i skredterreng ved moderat faregrad. 
  3. Betydelig - Det kreves solid erfaring i tutevalg, mye kunnskap og god evne til å lokalisere skredproblem for å ferdes trygt ved denne faregraden. Unngå terreng brattere enn 30 grader og hold avstand til utløpssoner. 
  4. Stor - Ved faregrad stor anbefales det ikke å ferdes i skredterreng. Skred kan løsne av seg selv og er forfentet i området. 
  5. Meget stor - Faregraden forekommer skjelden. Ved denne faregraden frarådes all ferdsel i skredterreng.