For å vise speiderne hvor bra denne knuten er til å knyte sammen to typer ulikt tau er det viktig at dere har det når dere øver.

Knuten er lett å lære og lett å knyte.