Ved heising av flagg brukes denne sangen ofte. 
Noen bruker og også "Ja, vi elsker dette landet".
Her finner du både  tekst, noter og lydfil til sangen.

Hvordan du gjennomfører flaggheis finner du på egen aktivitet.

 

T: Anna Meyer. M: Otto Udd-Johansen.

Fold deg ut, vårt frihetsmerke, fagre norske flagg.
Under deg vi vokser sterke frem til frihetsdag.
Under deg på fredens bane vil vi stevne frem.
Under deg vår hedersfane, slå for frihet, hjem.

Fold deg ut med fortidsminne kraftig som ditt blå.
Det skal styrke oss og vinne, selv om vi er små,
frem til fedres ros og ære, frem på idretts lei,
ja, med kraft og mot deg bære høyt på fremtids vei.

Fold deg sammen under sangen, fagre norske flagg.
Hjelp oss at vi under gangen blir et virksomt lag.
Signe du oss i vårt yrke, viljen bli som stål,
der kan gi oss kraft og styrke til å nå vårt mål.