De fleste apparater vi bruker til å varme opp mat når vi er på tur bruker ild som varmekilde. Enten du bruker primus, spritapparat eller propanapparat er det viktig å håndtere brennbare gasser og væsker på riktig måte slik at man ikke skaper farlige situasjoner.

Sikkerhetsregler for kokeapparater og parafinlykter:

1: Følg bruksanvisningen for utstyret

2: Oppbevar brensel på godkjente flasker. Hold brenselflasker og kokeapparat/parafinlykter langt borte fra bål og andre varmekilder. Fyll brensel noen meter unna plassen det tennes opp på.

3: La utstyret bli avkjølt før du skifter flaske eller fyller på nytt brennstoff.

4: Ikke bruk kokeapparat, parafinlykt eller stearinlys inne i et telt.

5: Bruk et stødig og flatt underlag.

6: Aldri gå fra kokeapparat, parafinlykt eller stearinlys som fortsatt brenner.

7: Hvis flammene kommer ut av kontroll, legg en gryte eller lignende over for å kvele flammen. Ikke blås eller bruk vann for å slukke.

8: Bruk ikke bensin som brennstoff på grunn av eksplosjons- og brannfaren.

Gassvettreglene:

1: Les og følg bruksanvisningen på gassutstyret.

2: Sjekk for gasslekkasjer, spesielt slanger og koblinger.

3: Bruk kun anerkjent utstyr

4: Ikke utsett flasken for kraftig varme.

5: Flasken skal brukes og oppbevares stående.

6: Ha alltid komfyren under oppsyn.

7: Etter bruk kobles regulatoren fra flasken.

8: Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.