Samuel Finley Breese Morse (1792-1872) var en kjent amerikansk oppfinner og maler.

I 1827 ble han interessert i elektrisitet. I 1832 begynte han å lage en elektrisk telegraf-maskin. Han brukte 12 år på å gjøre den ferdig. I 1838 presenterte han et alfabet av morsetegn der hver bokstav blir til ved en kombinasjon av korte og lange signaler.

I 1844 ble det første telegrammet overført fra Washington til Baltimore. Regjeringen ville ikke kjøpe patentrettighetene, så Morse laget sitt eget selskap, og telegrafen bredte seg hurtig. Det ble en sensasjon. Aldri før hadde man kunnet sende hemmelige beskjeder så langt og så raskt.