Hva er hva på kompasset?

Uansett hvor du står på jordkloden kan du holde et kompass i hånden, og kompassnåla vil peke mot nord. Kompassnåla er en magnet som ligger i væske inne i kompasshuset. Selve kompasset kan snurres rundt og er delt inn i 360 grader. I bunnen av kompasshuset finner du nordlinjene og nordpila. Kompasshuset er festet til den ene enden av det vi kaller plata, som er gjennomsiktig. I andre enden finner vi marsjretningspila. Langs lengden av plata har vi hjelpelinjer og som regel en liten linjal.

Magnetisk nordpol og misvisning

Den geografiske nordpolen er det vi vanligvis kaller nordpolen. Den magnetiske nordpolen derimot, som er dit den magnetiske kompassnåla peker ligger nord for Canada og flytter seg litt fra år til år (i det siste omtrent 50 km i året).

Vinkelforskjellen mellom geografisk og magnetisk nord kalles misvisning. Den varierer etter hvor du er og står som regel oppgitt i kartrammen på kartet. Når du skal korrigere for misvisning legger vi til vestlig misvisning (negativ (-)) til kartkursen, og trekker fra østlig misvisning (positiv (+)).

For eksempel hvis misvisninga er -5 grader:
Kartkurs         100 grader
+ misvisning      5 grader
= Marsjkurs   105 grader

Ta ut kompasskurs

  1. Finn ut nøyaktig hvor du er på kartet (A) og hvor du skal (B).
  2. "Lag" en rett linje fra A til B med kanten av plata. Marsjretningspila skal peke den veien du skal. Vær nøyaktig!
  3. La kompasset ligge i ro på kartet og vri kompasshuset slik at nordlinjene i kompasshuset er parallelle med nordlinjene på kartet. Ikke bry deg om kompassnåla her!
  4. Videre skal du ikke vri mer på kompasshuset! Ta kompasset bort fra kartet og hold det vannrett med marsjretningspila bort fra deg. Snu deg og kompasset rundt til kompassnåla ligger helt inne i nordpila i kompasshuset. Pass på at den røde delen av kompassnåla peker mot det lille N-merket i nordpila i kompasshuset. Nå peker marsjretningspila den veien du skal gå!

Når du har tatt ut kompasskursen, ser du deg ut et punkt i terrenget som ligger et stykke lenger framme på kursen i den retningen du skal i, for eksempel et karakteristisk tre eller en stor stein. Du trenger ikke se på kompasset mens du går dit, men pass på at ikke kompasshuset vrir på seg. Vel fremme ved punktet ser du på kompasset, passer på at kompassnåla ligger i nordpila og finner et nytt sted å gå til i riktig retning. 

Vær nøyaktig så finner du lett veien på denne måten!

Foto: Peach Norman Owen