Misvisning kalles også magnetisk deklinasjon. På grunn av magnetfelter er det avvik mellom den magnetiske og den geografiske nordpolen. Kompassnålen peker mot den magnetiske nordpolen, mens vi er interessert i å navigere etter den geografiske. 

Misvisning skal være oppgitt på kartet. Ved østlig misvisning viser kompasset nord til høyre for geografisk nord, ved vestlig misvisning viser kompasset nord til venstre for geografisk nord. 

Vi korrigerer for misvisning ved å stille på kompasskursen. Ved østlig misvisning trekkes verdien fra kompasskursen, ved vestlig misvisning legges verdien til kompasskursen.

Altså: Er det oppgitt 5 grader østlig misvisning og du har tatt ut kompasskurs på 90 grader blir riktig kurs: 90-5= 85. Er det oppgitt 7 grader vestlig misvisning og du har tatt ut kompasskurs på 90 grader blir riktig kurs: 90+7=97.