Bruk av øks

  • Stå med bena godt fra hverandre slik at du ikke treffer bena hvis du bommer når du hugger.
  • Velg en øks tilpasset din størrelse og styrke. Hold øksen med begge hender.
  • Bruk godt og stødig underlag når du hugger - ikke stein eller fjell.
  • Sett på slire hvis du har, og legg øksen på plass etter bruk..

Bruk av sag

  • Bruk rolige bevegelser og la sagen gjøre jobben.
  • Hold i skaftet på sagen, så langt som mulig unna sagbladet.
  • Holder du veden med den ene hånden mens du sager, hold et godt stykke unna sagen så du ikke treffer deg selv om sagen glipper.
  • Er dere to som sager med samme buesag, trekk i sagen annen hver gang - ikke skyv.
  • Sett på beskyttelse hvis du har, og legg sagen på plass etter bruk.

Det er lettere å skade seg på utstyr som ikke er i orden. Sjekk at øksehodet sitter fast i skaftet og at sagbladet sitter godt i sagen. Slip sløve økser og bytt ut sløve og rustne sagblad.

Hva består øksa og saga av?

Både økser og sager har mange ulike deler, men hva heter de?

Foto: Svein Olav Ekvik