Når flere nasjoner er samlet og det er reist flere flaggstenger på samme området skal flaggene plasseres på bestemt måte avhengig av hvor mange flagg man skal heise. 

De ulike nasjonenes flagg skal være i omtrent samme størrelse.

Det norske flagget har forrang innenfor Norges grenser. Dette skal ved 3, 5 eller 7 flaggstenger heises på den midterste stangen. Ved 2, 4, 6 eller 8 stenger skal det norske flagget heises på den midtre høyre stangen. Ved 9 eller flere stenger skal det norske flagget heises lengst til høyre. Høyre og venstre angis i det som kalles Heraldisk høyre og venstre. Det vil si at det gjelder når man står bak stengene, altså heises det norske flagget på stangen som er lengst til høyre når man står med ryggen mot stengene.

Andre nasjoners flagg skal heises alfabetisk etter nasjonens navn på fransk. Ved opp til 8 stenger skal det første heises til heraldisk høyre for det norske, det andre til heraldisk venstre, det tredje til høyre og så videre. Ved 9 stenger eller flere skal de heises de alfabetisk etter det norske fra heraldisk høyre.

Dersom stengene ikke er plassert på en rett linje skal man likevel etterstrebe disse reglene på best mulig måte. Det er viktig at ingen av nasjonene føler at deres flagg er degradert.

For å trene på dette kan speiderne "være" hvert sitt flagg og stille opp på riktig måte. Still speiderne på rekke og del ut nasjoner til speiderne i tilfeldig rekkefølge. Ta tiden på hvor lang tid det tar før speiderne har stilt opp riktig. For å gjøre det enklere kan dere stille opp etter nasjonenes navn på norsk i stedet for fransk. Er dere mange kan speiderne deles i to eller flere grupper og gjøre det til en konkurranse. Første gruppe til å ha stilt opp på rett måte får poeng.