Sommerfuglen er et gammelt kristent symbol på håp. Sommerfuglens livssyklus kan sees på som et symbol på Jesu' liv: Larven som livet på jorden, puppen som graven og sommerfuglen på oppstandelsen.