De fleste speidergrupper avslutter dagen på tur, leir og leirbål med å synge speiderbønnen og deretter tapto.

Tapto synges på denne måten:
1. Sangen synges gjennom på vanlig måte.
2. Sangen synges med lav stemme.
3. Sangen nynnes, kun "Gud er nær." i siste linje synges.

Tekst

Dagen dør, skumring rår,
over skog, over land, over hav.
Alt er ro, hvil kun trygt.
Gud er nær. 

I speidersangboka på nr 193 finner dere teksten på mange forskjellige språk.