De fleste speidergrupper avslutter dagen på tur og leir med å synge speiderbønnen og deretter tapto.

Tapto synges på denne måten:

1. Sangen synges gjennom på vanlig måte.

2. Sangen synges med lav stemme.

3. Sangen nynnes, kun "Gud er nær." i siste linje synges.

Tekst:

Dagen dør, skumring rår,

over skog, over land, over hav.

Alt er ro, hvil kun trygt.

Gud er nær. 

I speidersangboka på nr 193 finner dere teksten på mange forskjellige språk.