Universet er i stadig bevegelse og utvider seg hele tiden. Grunnen til at det utvider seg er fordi alt i universet beveger seg vekk fra hverandre. Om det alltid har gjort det må det ha startet som noe svært lite og siden blitt større og større.

Fordi man antar at verden startet som noe lite kom teorien om ursmellet, eller the Big Bang. Denne teorien er komplisert og vanskelig å forstå, men kjernen er at man antar at tid og rom ble til ved en eksplosjon for omtrent 14 milliarder år siden. Man antar at før dette fantes det ingenting. 

Det er mange ting som gjør denne teorien komplisert og uforståelig. Det er vanskelig å se for seg ingenting, og det er vanskelig å se for seg at noe kan skapes av en eksplosjon.

Selv om teorien er innviklet er det denne som best forklarer universets opprinnelse. Heller ikke forskere har forstått alt, og det forskes stadig videre på dette feltet.