Pionering driver vi med først og fremst på leir, men også på haik kan det være nødvendig å kunne surre, for eksempel når dere bygger gapahuk. Med litt fantasi og kunnskaper om surring kan dere sammen med hele gruppa lage de mest fantastiske leirmøbler!

Surringer

Det vanligste tauet å bruke til surringer er sisal. Det er et tau laget av naturfiber. Det er laget slik man opprinnelig lagde tau, men naturfiber er ikke så holdbare og er mindre sterke enn de moderne tauene av kunstfiber. Både sisal, og det litt sterkere naturfibertauet manila, sveller i vann og krymper i sola. Manila reagerer noe tregere på våt og fuktig tilstand. Til gjengjeld råtner ikke disse noe særlig. Hamp er et tredje vanlig naturfibertau. Det sveller og krymper ikke noe særlig og tåler bedre slitasje enn både manila og sisal, men råtner fort i fuktig tilstand.

Kunstfibertau er dyrere tau enn de av naturfiber. Dersom byggverkene bare skal vare på en ukesleir, er det derfor like greit å bruke de gode gamle tautypene, men hvis man skal lage mer permanente eller langvarige byggverk, bør man bruke kunstfibertau.

Skal surringen holde må den strammes godt. For å avlaste hendene er det lurt å lage seg en surrepinne – en liten pinne som du vikler tauet rundt før du begynner på surringen. Da kan du holde i endene av pinnene når du skal stramme.

Trekantprinsippet

For at det du bygger skal være stabilt nok, må det konstrueres av trekanter. En firkant er ustabil, mens trekanten er stabil.

Sikkerhetsregler

Når dere lager store byggverk:

  • Bruk hjelm
  • Stå ikke under noen som surrer lenger oppe
  • Bruk klatresele og -tau når dere jobber i høyden
  • Tilskuere skal holde en avstand på minst to ganger byggverkets høyde

Se side 36-39 (Kapittel 8) i "Trygg og sikker speiding".

Kilde: Apeland K., Slinning H.M., Vinje O., Øygarden M.L. og Aas A.: "Speiderhåndboka" (2010)