Sist oppdatert: 19. juni 2021.  
 

Fra 20. juni klokka 12: Sommerleir kan arrangeres med opptil 300 deltakere. 


Regjeringen gjennomfører det tredje trinnet i gjenåpningsplanen fra 20. juni klokka 12. Sommerleirer og aktivitetsleirer kan arrangeres med opptil 300 deltakere og det er ikke et krav om å holde 1 meter avstand under leiren.

 • Vi anbefaler fortsatt at alle speideraktiviteter gjennomføres utendørs.
 • Sommerleirer, aktivitetsleirer og lignende kan arrangeres med opptil 300 deltakere. Det anbefales at deltakerne deles inn i grupper med omtrent 40 personer. Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn. (nytt) 
 • En leir regnes ikke som et arrangement. Les mer om sommerleir på LNU sine sider.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren eller møtet som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk og strenge lokale tiltak.(nytt)
 • Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser og arrangementer på tvers av kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
 • Ved organisert fritidsaktivitet for voksne personer over 20 år anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. For voksne er det nå unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. (nytt)

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted. Ved arrangementer gjelder følgende regler:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner kan gjennomføres. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementer slik at dere i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Ikke delta på arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med forhøyet smittenivå. 
 • Uten test eller koronasertifikat kan utendørs arrangementer ha inntil 800 deltakere (fordelt på 4 kohorter á 200 personer) uten faste tilviste plasser og 2000 deltakere (fordelt på 4 kohorter á 500 personer) med faste tilviste plasser. (nytt)
 • Uten test eller koronasertifikat kan innendørs arrangementer ha inntil 400 deltakere (fordelt på 2 kohorter á 200 personer) uten faste tilviste plasser og 1000 deltakere (fordelt på 2 kohorter á 500 personer) med faste tilviste plasser. (nytt) 
 • Med test eller koronasertifikat kan utendørs arrangementer ha inntil 2000 deltakere (fordelt på 4 kohorter á 500 personer) uten faste tilviste plasser og 5000 deltakere (fordelt på 10 kohorter á 500 personer) med faste tilviste plasser. (nytt)
 • Med test eller koronasertifikat kan innendørs arrangementer ha inntil 1000 deltakere (fordelt på 2 kohorter á 500 personer) uten faste tilviste plasser og 2500 deltakere (fordelt på 5 kohorter á 500 personer) med faste tilviste plasser. (nytt)

Mange kommuner har strengere retningslinjer. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

En full oversikt over de nye regjeringstiltakene som trer i kraft 18. juni og 20. juni klokka 12 finner du her. Vi vil oppdatere veilederen når det kommer langvarige tiltak.


Oppdaterte råd for speideraktivieter 6. november 2020

 • Det er viktigere enn noen gang å følge med på lokale retningslinjer og restriksjoner. I lokale områder der det blir innført stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år, fraråder vi fysisk speideraktivitet. I enkelte kommuner har de frarådet aktivitet for fritidsaktivitet innedørs, i de områdene kan speideraktivitet utendørs fortsatt gjennomføres. 
 • Husk at ingen speidergruppe er pålagt å ha mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern, eller som dere vurderer som forsvarlig. Digitale møter kan være et godt alternativ. Se forslag til digitalt møte her
 • Fra 200 til 50 personer på innendørs arrangement: Arrangementer i speidergruppa eller kretsen på offentlig sted innendørs eller utendørs, som f.eks. grøtfest på speiderhytta eller gruppeting i menighetshuset, har en grense på maksimalt 50 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det. Ved arrangementer utendørs kan det være inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter. 
 • Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge: Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet kan vare i lang tid. Det er derfor viktig at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert.
 • Vi oppfordrer til å ha speidermøtene utendørs. 


Følgende råd gjelder fortsatt for speideraktiveteter

 • Speideraktivitet har fulgt retningslinjer for breddeidrett for barn og unge. Der anbefales det maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.
 • De ukentlige speideraktivitetene skal foregå i små, faste grupper. 
 • Begrens nærkontakt i størst mulig grad, og hold én meter avstand til andre.
 • Vi oppfordrer til å ha møter og aktivitet utendørs. Det er større sannsynlighet for smitte innendørs og vi oppfordrer derfor sterkt til å ha møter utendørs. Vi anbefaler at man unngår å møtes i private hjem.
 • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Bruk av munnbind er anbefalt om man ikke kan overholde én meter. FHI understreker at ved alle grader av smittepress er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind. Sjekk hva som gjelder for din kommune og les FHI sine lokale råd om munnbind her


Følgende krav gjelder for arrangementer i gruppa eller kretsen

Organiserte aktiviteter som speidermøter regnes ikke som sosiale sammenhenger. Da kan flere møtes, så lenge smittevernregler som avstand følges. Dette betyr at organiserte, enkeltstående gruppe- og kretsarrangementer som samlinger, turer/leire, ledermøter, kurs o.l. med inntil 50 deltakere (200 utendørs) kan gjennomføres så lenge man kan oppfylle kravene ovenfor og anbefalingene fra helsemyndighetene (se lenken over). 

VIKTIG! Retningslinjene er basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler. Se lokale retningslinjer på kommunen sine sider eller ta kontakt med din kommune dersom du er i tvil.

Her finner du veilederen i smittevern for frivillige organisasjoner fra LNU og Frivillighet Norge (oppdatert 29. oktober). Kilde: LNU