Sist oppdatert: 18. januar 2021.  
 

Fra 20. januar: Regjeringen åpner for lokale fritidsaktiviteter

Regjeringen åpner for at lokale fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres som normalt, både inne og ute. Det vil si at organisert speideraktivitet kan gjenopptas.

 • Dersom det er nødvendig med nærkontakt under aktiviteten, kan enmentersregelen fravikes. 
 • Vi anbefaler likevel at all speideraktiviteter gjennomføres utendørs.
 • Unngå å samle personer fra flere kommuner, og utsett arrangementer og konkurranser. 
 • For voksne personer, anbefaler regjeringen at alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs utsettes. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres om det er mulig å holde avstand.

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted. Ved arrangementer gjelder følgende regler: 

 • Utendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter.
 • Innendørs arrangementer kan ha inntil 10 deltakere uten fastmonterte seter. 

Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

En full oversikt over de nye regjeringstiltakene per 18.1.21 finner du her. Vi vil oppdatere veilederen når det kommer langvarige tiltak.


Oppdaterte råd for speideraktivieter 6. november 2020

 • Det er viktigere enn noen gang å følge med på lokale retningslinjer og restriksjoner. I lokale områder der det blir innført stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år, fraråder vi fysisk speideraktivitet. I enkelte kommuner har de frarådet aktivitet for fritidsaktivitet innedørs, i de områdene kan speideraktivitet utendørs fortsatt gjennomføres. 
 • Husk at ingen speidergruppe er pålagt å ha mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern, eller som dere vurderer som forsvarlig. Digitale møter kan være et godt alternativ. Se forslag til digitalt møte her
 • Fra 200 til 50 personer på innendørs arrangement: Arrangementer i speidergruppa eller kretsen på offentlig sted innendørs eller utendørs, som f.eks. grøtfest på speiderhytta eller gruppeting i menighetshuset, har en grense på maksimalt 50 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det. Ved arrangementer utendørs kan det være inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter. 
 • Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge: Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet kan vare i lang tid. Det er derfor viktig at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert.
 • Vi oppfordrer til å ha speidermøtene utendørs. 


Følgende råd gjelder fortsatt for speideraktiveteter

 • Speideraktivitet har fulgt retningslinjer for breddeidrett for barn og unge. Der anbefales det maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.
 • De ukentlige speideraktivitetene skal foregå i små, faste grupper. 
 • Begrens nærkontakt i størst mulig grad, og hold én meter avstand til andre.
 • Vi oppfordrer til å ha møter og aktivitet utendørs. Det er større sannsynlighet for smitte innendørs og vi oppfordrer derfor sterkt til å ha møter utendørs. Vi anbefaler at man unngår å møtes i private hjem.
 • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Bruk av munnbind er anbefalt om man ikke kan overholde én meter. FHI understreker at ved alle grader av smittepress er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind. Sjekk hva som gjelder for din kommune og les FHI sine lokale råd om munnbind her


Følgende krav gjelder for arrangementer i gruppa eller kretsen

Organiserte aktiviteter som speidermøter regnes ikke som sosiale sammenhenger. Da kan flere møtes, så lenge smittevernregler som avstand følges. Dette betyr at organiserte, enkeltstående gruppe- og kretsarrangementer som samlinger, turer/leire, ledermøter, kurs o.l. med inntil 50 deltakere (200 utendørs) kan gjennomføres så lenge man kan oppfylle kravene ovenfor og anbefalingene fra helsemyndighetene (se lenken over). 

VIKTIG! Retningslinjene er basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler. Se lokale retningslinjer på kommunen sine sider eller ta kontakt med din kommune dersom du er i tvil.

Her finner du veilederen i smittevern for frivillige organisasjoner fra LNU og Frivillighet Norge (oppdatert 29. oktober). Kilde: LNU