Sist oppdatert: 12. august 2020

Organisering av speidermøter og aktivitet 

 • Speideraktiviteter bør organiseres slik at deltakerne deltar i faste grupper på inntil 20 personer som ikke blandes. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper.
 • For eldre speidere (vandrere) bør det være maks 20 personer i hver gruppe. Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene og for oppdagere og stifinnere bør gruppestørrelsen reduseres ytterligere (10 personer i hver gruppe). Ledere kommer i tilegg til grensen på 20 deltakere. Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltakere (de samme) og blanding av grupper bør begrenses. Ledere bør heller ikke gå på tvers av gruppene. 
 • 1-metersregelen gjelder fortsatt, unntaket er barn og unge under 20 år under aktiviteter der det er nødvendig. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet (for eksempel ledere, veiledere, stab), men voksne bør holde avstand til andre voksne.
 • Dere må sørge for at det er tilstrekkelig antall ledere til stede som ser til at smittevernreglene overholdes.
 • Vi oppfordrer til å ha møter og aktivitet utendørs. 
 • Dere skal ha lister over deltakere. Denne listen skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 
 • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
 • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.
 • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.

Se informasjon om sjekklisten her og de ulike verktøyene du kan gjennomgå og benytte før møtet her.

Mulig å dele utstyr i aktiviteter (oppdatert 13. juni)

De nye reglene om utstyr sier at deltakere og arrangører kan dele utstyr i aktiviteter, for eksempel baller, brettspill eller tau. Organisasjonene bør vurdere renhold av utstyret mellom hver bruk eller hver økt og oppfordre deltakere til ikke å ta seg i ansiktet under aktiviteten. Utstyr som har svært tett kontakt med ansikt og hender, som masker og hansker, bør ikke deles uten rengjøring mellom hver bruker. 

I veilederen for idretten står det om deling av utstyr at «[s]å lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav».  

Samlinger med inntil 200 personer

Dersom organisering og tilrettelegging tilsier at det vil være forsvarlig er det likevel mulig å samle opp mot 200 deltakere for enkeltstående arrangementer/aktiviteter. Dette kan for eksempel være peffkurs, kretsarrangementer og gruppeturer. Samler dere inntil 200 deltakere, skal dere følge disse retningslinjene:

 • Deltakerne skal holde minst 1 meters avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern skal overholdes. 
 • Dersom det under arrangementet arrangeres aktiviteter der det er nødvendig med nærkontakt kan enmetersreglen fravikes hvis man deler i faste grupper på inntil 20 personer. Unntaket fra enmetersregelen gjelder da deltakere under 20 år og de som står for arrangementet (for eksempel ledere, veiledere, stab), men voksne bør holde avstand til andre voksne. Deltakerne og lederne skal ikke bevege seg på tvers av grupper. 
 • Arrangementet skal skje på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
 • Dere skal ha en ansvarlig arrangør for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Dere skal ha lister over deltakere, disse skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 
 • Arrangementer uten ansvarlig arrangør med er ikke tillatt.

Lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler.

LNU og Frivillighet Norge har 11. juni oppdatert veilederen i smittevern for frivillige organisasjoner i tråd med disse endringene. Kilde: LNU 

Verktøy for planlegging

*Ønsker du å gjøre endringer i dokumentet? Last ned eller lagre som kopi under fil.