Helt konkret skal man

  • være maks femti personer, 
  • ha god hånd- og hostehygiene, 
  • unngå aktiviteter som innebærer fysisk kontakt og holde minst en meters avstand. Unntak: Samler dere inntil 20 personer, kan deltakerne under 20 år ha nærkontakt under selve aktiviteten. 

Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.

Samlinger med inntil 20 personer

Myndigheteene har nå myknet opp for aktiviteter. Samler dere opptil 20 personer, kan de under 20 år ha nærkontakt, og ikke holde 1 meters avstand, under selve aktiviteten, men ikke før, etter eller i pausene. Dere skal ha lister over deltakere. Denne listen skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 

Selv om det nå er anledning til å samle inntil 50 deltakere, tilråder vi likevel å utvise forsiktighet med hensyn til fortsatt risiko for spredning av Covid-19. Det anbefales dermed å organisere speidermøter i mindre grupper (på inntil 20 personer), og sørge for at det er tilstrekkelig antall ledere til stede som ser til at smittevernreglene overholdes. Det er viktig at aktiviteten fortsatt skal foregå utendørs og smittevernregler overholdes. Se informasjon om sjekklisten her og de ulike verktøyene du kan gjennomgå og benytte før møtet her.

Samlinger med inntil 50 personer

Dersom organisering og tilrettelegging tilsier at det vil være forsvarlig er det likevel mulig å samle opp mot 50 deltakere for enkeltstående arrangementer/aktiviteter. Samler dere inntil 50 deltakere, skal dere ha følgende:

  • En ansvarlig arrangør for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Lister over deltakere som skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør med er ikke tillatt.
  • NB! Hvis dere er over 20 deltakere skal dere holde 1 meters avstand, også når dere gjennomfører aktiviteten. 

Lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler.

Mulig å dele utstyr i aktiviteter (oppdatert 13. juni)

De nye reglene om utstyr sier at deltakere og arrangører kan dele utstyr i aktiviteter, for eksempel baller, brettspill eller tau. Organisasjonene bør vurdere renhold av utstyret mellom hver bruk eller hver økt og oppfordre deltakere til ikke å ta seg i ansiktet under aktiviteten. Utstyr som har svært tett kontakt med ansikt og hender, som masker og hansker, bør ikke deles uten rengjøring mellom hver bruker. 

I veilederen for idretten står det om deling av utstyr at «[s]å lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav».  

LNU og Frivillighet Norge har 11. juni oppdatert veilederen i smittevern for frivillige organisasjoner i tråd med disse endringene. Kilde: LNU