FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Vedtas


 

 1. Opprop
   
 2. Valg av dirigentskap
  Landsstyret innstiller Ingvild Bjørnøy Lalim og Håkon Skahjem som dirigentskap.
   
 3. Godkjenning av innkalling
  Innkalling ble sendt til landstingets delegater i Lederforum nr. 4/20, på forbundets nettsider, og på e-post 26. januar. 
  Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes.
   
 4. Godkjenning av forretningsorden
  Forslag til forretningsorden er vedlagt.
  Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes.
   
 5. Valg av tellekorps/teknikkorps
  Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.
   
 6. Valg av protokollunderskrivere
  Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget.
   
 7. Valg av redaksjonskomité
  Landsstyret fremmer sin innstilling i ettersendte sakspapirer 19. mars. Siden landstinget holdes digitalt, og fristen for endringsforslag er foreslått til 9. april, vil redaksjonskomiteens arbeid starte uken før landsting. 
   

Vedlegg

Forslag til forretningsorden (Google docs).