SAK 10.1 - § 3.1.2 Landsting behandler (punkt 5)
 

FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Endringer i organisasjonsbestemmelsene

FORSLAG TIL VEDTAK:
Ny formulering av organisasjonsbestemmelsene §3.1.2 (punkt 5) vedtas


 

Bakgrunn

Under punkt 5 “Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge”: kan følgende setning slettes:

 • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.

Dette fordi representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon er erstattet med et årsmøte der hele landsstyret møter, som følge av nye vedtekter for Speidernes fellesorganisasjon (Spf)”.

Forslag til ny tekst:

§ 3.1.2 Landsting behandler (punkt 5)

 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
  • Revisor.
  • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
    

Dagens tekst:

§ 3.1.2 Landsting behandler (punkt 5)

 • Etter innstilling fra valgkomiteen ved hemmelige valg velge:
  • Landssjef.
  • Viselandssjef.
  • Seks styremedlemmer.
  • To varamedlemmer.
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomité.
  • Forbundets representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon.
  • Revisor.
  • Etter innstilling fra landsstyret, ved hemmelig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.
    

Landsstyrets innstilling

Landsstyrets innstilling i saken er at ovennevnte setning slettes, og ny formulering vedtas. Endringen får også som konsekvens at instruks for valgkomiteen må oppdateres tilsvarende, siden dette er et vedlegg til organisasjonsbestemmelsene.