FORSLAGSSTILLER:
Valgkomiteen / Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Valg

VALGKOMITEENS INNSTILLING:
Vil bli presentert på landsting


 

Kandidater til landsstyret

Valgperiode: Frem til neste landsting. Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt.

11.1 Landssjef

Kandidat: Thor Andreas Moe Slinning (les presentasjonen av kandidaten)

Valgkomiteens innstilling: Thor Andreas Moe Slinning

11.2 Viselandssjef

Kandidater: 
Siren Therese Klausen (les presentasjon av kandidaten)
Marianne Norland (les presentasjon av kandidaten)

Valgkomiteens innstilling:
Siren Therese Klausen 

11.3 Styremedlemmer

Valg av seks medlemmer til landsstyret, tre kvinner og tre menn.

Kandidater:
Annlaug Engmark (les presentasjon av kandidaten)
Siren Therese Klausen (les presentasjon av kandidaten)
Marta Radwanska (les presentasjon av kandidaten)
Marianne Norland (les presentasjon av kandidaten)
Lina Myrene Myrold (les presentasjon av kandidaten)
Amalie Wollmann (les presentasjon av kandidaten)

Jarl Thore Larsen (les presentasjon av kandidaten)
Halvard Wersland (les presentasjon av kandidaten)
Eiliv Skomedal (les presentasjon av kandidaten)
Alfred Mestad Rønnestad (les presentasjon av kandidaten)

Valgkomiteens innstilling:
Marta Radwanska
Marianne Norland
Lina Myrene Myrold

Jarl Thore Larsen
Halvard Wersland
Eiliv Skomedal

11.4 Varamedlemmer til landsstyret

Valg av to varamedlemmer til landsstyret, en av hvert kjønn.

Kandidater:
Annlaug Engmark
Siren Therese Klausen
Marta Radwanska
Marianne Norland
Lina Myrene Myrold
Amalie Wollmann

Jarl Thore Larsen
Eiliv Skomedal
Alfred Mestad Rønnestad

Valgkomiteens innstilling vil bli forelagt etter at valget på styremedlemmer er gjennomført.

11.5 Kontrollkomiteen

Det skal velges leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen.

Kandidater: 
Karen Marie Engeseth, leder (les presentasjon av kandidaten)
Inger Helene Jensen (les presentasjon av kandidaten)
Sindre Nesse (les presentasjon av kandidaten)
Harald Åsødegaard (les presentasjon av kandidaten)

Valgkomiteens innstilling:
Karen Marie Engeseth, leder 
Inger Helene Jensen 
Sindre Nesse 
Harald Åsødegaard 

11.6 Valg av revisor

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal valgkomiteen innstille på revisor for regnskapene i 2021 og 2022. Valgkomiteen ønsker å følge landsstyrets forslag til revisor.

På landsting i 2019 ble Revisorgruppen AS valgt som revisor for regnskapsårene 2019 og 2020. Forbundet har vært fornøyd med dette valget. Landsstyret ønsker derfor å foreslå følgende revisor for regnskapsårene 2022 og 2023:

Landsstyret anbefaler at Revisorgruppen AS velges som forbundets revisor for regnskapsårene 2022 og 2023.

Innstillinger fra landsstyret


11.7 Leder og tre medlemmer til valgkomiteen

Etter organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2 skal landsting etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen.

Kandidater: 
Lillian Frette Litlehamar, Oslo
Annhild Mortveit, Haugaland
Øyvind Øygarden, Rogaland (les presentasjon av kandidaten)
Arne Dahler, Nord-Hålogaland (les presentasjon av kandidaten)

Landsstyrets innstilling vil bli presentert på landsting.


 

Bakgrunn 

Landsting 2019 valgte Anders Østby (leder), Øyvind Øygarden, Marianne Hov og Anne-Line Evenstad Dahlen som valgkomité til landsting 2021. 

Landstinget skal i henhold til Organisasjonsbestemmelsenes § 3.1.2. velge:

  • Landssjef (11.1)
  • Viselandssjef (11.2)
  • Seks medlemmer til landsstyret (11.3)
  • To varamedlemmer til landsstyret (11.4)
  • Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen (11.5)
  • Revisor (11.6)
  • Leder og tre medlemmer til Valgkomiteen (11.7)

Grunnreglenes § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan er to år hvor annet ikke er særskilt nevnt.

Det skal tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn på alle nivå i forbundet. I landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal det være lik representasjon av begge kjønn. Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn (Grunnreglene § 9).

Medlemmer, grupper og kretser er invitert til å komme med forslag til alle verv. Valgkomiteens medlemmer har utfordret kretsene i flere runder til å komme med forslag.

Kandidatene som har svart ja per 5.3.2021 er presentert i sakspapirene og på landsting.no.