Sjekkliste

  • Hør med kommunen og forhold dere til det som gjelder der. Sjekk om det finnes anbefalinger knyttet til det å blande barn fra forskjellige klasser eller skoler. 
  • Følg generelle regler for å unngå smitte: avstand, rett antall personer og hånd- og hostehygiene. 
  • Hvis aktivitetene i de små gruppene skal ledes av en leder, bør to eller flere grupper ha møter samtidig og i samme område, uten å være i kontakt med hverandre, slik at det alltid er to ledere til stede.
  • Tilrettelegg for håndvask med såpe og vann eller som minimum våtservietter og håndsprit før, under og etter aktiviteten. 
  • Legg opp til uteaktiviteter som ikke krever fysisk kontakt og hvor speidere kan holde minst en meter avstand til hverandre. 
  • Sørg for aktiviteter i nærområdet, slik at alle kan sykle, gå eller bli kjørt til aktiviteten av familien.
  • Unngå, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Be for eksempel speiderne om å ta med aktivitetsutstyr som det er naturlig at de har hjemme, som speiderkniv eller tusj. Rengjør eventuelt ikke-personlig utstyr som brukes av flere, som bøtte, øks osv., før/etter bruk med vann og vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt med våtservietter og håndsprit. Les mer om hygiene og turutstyr lengre ned.
  • Husk å trygge foreldrene gjennom god dialog og ved tydelig å vise hvilke tiltak dere har for smittevern. Forslag til tekst dere kan sende ut finner du nederst på denne siden. 
  • Arrangementet må være på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede. En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.