Landsstyret, kretser, grupper og enkeltpersoner kan foreslå kandidater til hederstegnet. Kretsene bør være involvert i vurderingen/komme med en uttalelse til søknaden. Hederstegnutvalget behandler alle innkomne søknader for tildeling av Gullkompasset og Sølvkompasset.   

Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats, Gullkompasset

​​​​Tegnet er forbundets høyeste utmerkelse og tildeles for særlig aktiv og fortjenestefull innsats i forbundet.

Gullkompasset tildeles personer med mer enn 30 år som aktiv leder, og som oppfyller minst tre av følgende kriterier: 

  1. Hatt betydning ut over det lokale miljøet og hatt innsats på flere nivåer i forbundet.
  2. Har bidratt til at KFUK-KFUM-speiderarbeidet i Norge er blitt bedre kjent.
  3. Har bidratt til at særskilt mange barn og unge har begynt i KFUK-KFUM-speiderne.
  4. Har gjort en stor innsats for å realisere forbundets mål og arbeid.

Hederstegn for fortjenstfull innsats, Sølvkompasset

​​​Hederstegnet tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en aktiv og fortjenestefull innsats for KFUK-KFUM-speiderarbeidet, lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Sølvkompasset tildeles personer som oppfyller følgende kriterier: 

  1. Ha oppnådd målbare resultater ut over det vanlige gjennom sin innsats for KFUK-KFUM-speiderarbeidet.
  2. Gjennom sin innsats utført et arbeid som har hatt spesiell betydning for KFUK-KFUM-speiderarbeidet.
     

Her kan du lese mer retningslinjer for tildeling av hederstegn og laste ned søknadsskjema.