Søknadsfristen er senest 15. mars, og søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. Ufullstendige eller for sent innleverte søknader vil ikke komme i betraktning. Tildeling vil skje på regionskonferansen i Mandal 13.06.2020.

Søknadsskjema sammen med nummererte bilag sendes per e-post til:
ysmen.region.norge@gmail.com - I emnefeltet skrives: Søknad Regionsprosjekt.

Y's men støtter prosjekter som (en eller begge): 

  • formidler kristne verdier til barn og unge.
  • fremmer sosial eller økonomisk likhet mellom mennesker.

Har du spørsmål knyttet til utfyllingen av søknaden kan søkere ta kontakt med Y's Men på epost. Disse prosjektmidlerene kan søkes på i tillegg til å søke fra en lokal Y's Men's klubb direkte. For kunne søke, må søker være registrert som en enhet i Brønnøysundregisteret og ha et demokratisk valgt styre.

Informasjon om Y's Men

Y’s Men International, Region Norge består av 48 klubber med ca 1.400 medlemmer over hele landet. Organisasjonen i Norge er en del av en verdensomspennende tjenesteorganisasjon med klubber i over 70 land og med ca 27.000 medlemmer. 

Region Norge har samarbeidsavtale med Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.