Statskogmillionen 

Statskogmillionen støtter innkjøp av utstyr, oppgradering av hytter og andre tiltak som sørger for tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte. Frist 31. august.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Frist 1. september.

Gjensidigestiftelsen 

Gjensidigestiftelsen gir støtte til lokale prosjekter som bidrar til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Frivillige lag og foreninger, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte til prosjekter. Frist 15. september.

Her finner du en oversikt over eksterne støtteordninger.