Kristen tro

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i gruppen og deltagelse i menighetens gudstjenester. Deltagerne har utviklet trygghet i møte med kirken og kristen trospraksis.

I løpet av familiespeidertiden:

KAN

 • kan barna synge med på speiderbønnen og en kveldsbønn 

KJENNER

 • kjenner barna til 8 bibelhistorier
 • kjenner barna det lokale kirkebygget
 • kjenner barna bruken av lysgloben (eller annen lystenning) i deres kirke

ERFART

 • har barna vært med på en gudstjeneste med dåp
 • har barna erfart å dramatisere en bibelfortelling

Fellesskap

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd speiderfellesskap i gruppen gjennom vennskap, aktivitet, felles seremonier og idealer. Gjennom speiderarbeidet utvikles rettferdighetssans, vilje til å inkludere og vente på andre.

I løpet av familiespeidertiden:

 

KAN

 • kan barna speidernes valgspråk utenat
 • kan barna synge Marihønesangen

KJENNER

 • kjenner barna speiderløftet
 • kjenner en oppdager gruppens seremonier ved møtets start og slutt

ERFART

 • har barna erfart å diskutere et valg og latt flertallet bestemme
 • har barna erfart å vente på tur og opptre rettferdig

Personlig utvikling

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd å bli tatt på alvor og mestre nye utfordringer. Dere har utviklet tro på egen evne til å mestre nye utfordringer.

I løpet av familiespeidertiden:

 

KAN

 

KJENNER

ERFART

 • har barna erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider
 • har barna erfart å lage en nyttig gjenstand med kniv på tur

Friluftsliv

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd enkelt friluftsliv gjennom lek, undring og læring utendørs til alle årstider. Dere har utviklet respekt for naturen, glede over friluftsliv og mot til å prøve nye ting.

I løpet av familiespeidertiden:

KAN

 • kan barna knivreglene og bruker kniv på en forsvarlig måte
 • kan barna finne nord ved hjelp av et kompass
 • vet barna at man tar med søppel hjem fra tur

KJENNER

 • kjenner barna til forsiktighetsregler ved bruk av bål
 • kjenner barna til navn og utseende på 2 dyr, 2 vekster og 2 innsekter

ERFART

 • har barna erfart å finne 1 stjernebilde hun/han kan på himmelen.
 • har barna erfart å bruke naturmaterialer til å bygge en figur, en bondegård el.l.
 • har barna erfart å bruke et enkelt skattekart sammen med andre.
 • har barna erfart  hvordan man tenner et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
 • har barna erfart å lage mat kokeapparat

Samfunnsengasjement

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd å bidra til samhold med andre barn gjennom lek. Barna har begynt å utvikle engasjement for rettferdighet og at alle skal få være med.

I løpet av familiespeidertiden:

 

KAN

 • kan barna rense et sår og sette på plaster
 • vet barna hvor viktig det er med refleks
 • vet barna at alle må få være med på leken

KJENNER

 • kjenner barna til hva de skal gjøre hvis de ser noe de tror er galt, en ulykke, brann el.l

ERFART

 • har barna erfart å rydde opp etter andre i et turområdet eller deltatt på en innsamlingsaksjon el.l.
 • har barna erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand