Kristen tro

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i gruppen og deltagelse i menighetens gudstjenester. Deltagerne har utviklet trygghet i møte med kirken og kristen trospraksis.

Ved avslutningen av familiespeidertiden:

KAN

 • kan barna synge med på speiderbønnen og en kveldsbønn.

KJENNER

 • kjenner barna til 8 bibelhistorier.
 • kjenner barna det lokale kirkebygget.
 • kjenner barna bruken av lysgloben eller annen lystenning i deres kirke.

ERFART

 • har barna vært med på en gudstjeneste med dåp.
 • har barna erfart å dramatisere en bibelfortelling.

Fellesskap

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd speiderfellesskap i gruppen gjennom vennskap, aktivitet, felles seremonier og idealer. Gjennom speiderarbeidet har barna utviklet rettferdighetssans, vilje til å inkludere og vente på andre.

Ved avslutningen av familiespeidertiden:

KAN

 • kan barna speidernes valgspråk utenat.
 • kan barna synge Marihønesangen.

KJENNER

 • kjenner barna speiderløftet.
 • kjenner barna gruppens seremonier ved møtets start og slutt.

ERFART

 • har barna erfart å diskutere et valg og latt flertallet bestemme.
 • har barna erfart å vente på tur og opptre rettferdig.

Personlig utvikling

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd å bli tatt på alvor og mestre nye utfordringer. Barna har utviklet tro på egen evne til å mestre nye utfordringer.

Ved avslutningen av familiespeidertiden:

KAN

KJENNER

ERFART

 • har barna erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.
 • har barna erfart å lage en nyttegjenstand med kniv på tur.

Friluftsliv

I løpet av familiespeidertiden har barna opplevd enkelt friluftsliv gjennom lek, undring og læring utendørs til alle årstider. Barna har utviklet respekt for naturen, glede over friluftsliv og mot til å prøve nye ting.

Ved avslutningen av familiespeidertiden:

KAN

 • kan barna knivreglene og å bruke kniv på en forsvarlig måte.
 • kan barna finne nord ved hjelp av et kompass.
 • vet barna at man tar med søppel hjem fra tur.

KJENNER

 • kjenner barna til forsiktighetsregler ved bruk av bål.
 • kjenner barna til navn og utseende på to dyr, to vekster og to innsekter.

ERFART

 • har barna erfart å finne ett stjernebilde hun/han kan på himmelen.
 • har barna erfart å bruke naturmaterialer til å bygge en figur, en bondegård eller lignende.
 • har barna erfart å bruke et enkelt skattekart sammen med andre.
 • har barna erfart  hvordan man tenner et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
 • har barna erfart å lage mat på kokeapparat.

Samfunnsengasjement

I løpet av familiespeidertiden har deltagerne opplevd å bidra til samhold med andre barn gjennom lek. Barna har begynt å utvikle engasjement for rettferdighet og at alle skal få være med.

Ved avslutningen av familiespeidertiden:

KAN

 • kan barna rense et sår og sette på plaster.
 • vet barna hvor viktig det er med refleks.
 • vet barna at alle må få være med på leken.

KJENNER

 • kjenner barna til hva de skal gjøre hvis de ser noe de tror er galt, for eksempel en ulykke, brann eller lignende.

ERFART

 • har barna erfart å rydde opp etter andre i et turområdet eller deltatt på en innsamlingsaksjon eller lignende.
 • har barna erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.