Kristen tro

Ved avslutningen av oppdagertiden har en oppdager opplevd kristent fellesskap gjennom speideraktiviteter i flokken og deltagelse i menighetens gudstjenester. Oppdageren har utviklet trygghet i møte med kirken og kristen trospraksis.

KFUK-KFUM-speiderne er en økumenisk bevegelse, men har sterke historiske bånd til, og flest medlemmer fra den norske kirke. Noen av målene vil bære preg av dette. Dersom din gruppe har bånd til et annet kirkesamfunn, står dere fritt til å tilpasse målene slik at de blir relevante for den sammenhengen dere står i.

Ved avslutningen av oppdagertiden:

KAN

 • kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.

KJENNER

 • kjenner en oppdager følgende bibelhistorier:
  • Skapelsen, Første Mosebok 1, 1–2, 25
  • Velsignelsen, Fjerde Mosebok 6, 22-27
  • Herren er vår Gud, Femte Mosebok 6, 4-9
  • Jul, Lukas 2, 1-20
  • Jesus tar imot barna, Markus 10, 13-16
  • Sauen som ble funnet, Lukas 15, 1-7
  • Sønnen som kom hjem, Lukas 15, 11-32
  • Den gylne regel, Matteus 7, 12
  • Den barmhjertige samaritan, Lukas 10, 25-37
 • kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
 • kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i kirken deres.
 • kjenner en oppdager tre kristne symboler. 

ERFART

 • har en oppdager erfart å delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.
 • har en oppdager erfart å delta på minst en Scouts’ Own.
 • har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger elle lignende

Fellesskap

Ved avslutningen av oppdagertiden har en oppdager opplevd speiderfellesskap i flokken gjennom vennskap, aktivitet, felles seremonier og idealer. Oppdageren har gjennom speiderarbeidet utviklet rettferdighetssansen sin, vilje til å inkludere og vente på andre.

Ved avslutningen av oppdagertiden:

KAN

 • kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.

KJENNER

 • kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning.
 • kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt.
 • kjenner en oppdager legenden om St. Georg.

ERFART

 • har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken.
 • har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller St. Georgsdagen.

Personlig utvikling

Ved avslutningen av oppdagertiden har en oppdager opplevd å bli tatt på alvor, mestre nye utfordringer og fått mulighet til å lede andre i lek. Oppdageren har utviklet tro på egen evne til å mestre nye utfordringer og lede andre barn.

Ved avslutningen av oppdagertiden:

KAN

KJENNER

ERFART

 • har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek.
 • har en oppdager erfart å delta på utemøter til alle årstider, og kan kle seg riktig for alle årstider.
 • har en oppdager erfart å overnatte borte fra hjemmet minst en natt, på hytte, i kirke, i telt eller lignende, sammen med andre speidere.
 • har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand med kniv på tur.
 • har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand for tur, som for eksempel et sitteunderlag, en kopp eller lignende.
 • har en oppdager erfart å lage en fuglekasse, fuglebrett eller en annen type foringsstasjon for fugler.

Friluftsliv

Ved avslutningen av oppdagertiden har en oppdager opplevd enkelt friluftsliv gjennom lek, undring og læring utendørs til alle årstider. Oppdageren har utviklet respekt for naturen, glede over friluftsliv og mot til å prøve nye ting.

Ved avslutningen av oppdagertiden:

KAN

 • kan en oppdager tenne bål med tørr ved og har erfart å grille mat på bål.
 • kan en oppdager knivreglene og bruke kniv på en forsvarlig måte.
 • kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser.
 • kan en oppdager de vanligste karttegnene og de fire himmelretningene.
 • vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur.

KJENNER

 • kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.

ERFART

 • har en oppdager erfart å finne to stjernebilder hun/han kan på himmelen.
 • har en oppdager erfart å være med å sanke spiselige vekster i lokalmiljøet sitt og tilberede et måltid av disse. 
 • har en oppdager erfart å bruke naturmaterialer til å bygge seg et le med enkle metoder sammen med andre.
 • har en oppdager erfart å bruke et kart sammen med andre og til å finne en skatt på et kjent område.
 • har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre, og er godt kjent i minst ett turområde i oppdagerflokkens nærmiljø. 

Samfunnsengasjement

Ved avslutningen av oppdagertiden har en oppdager opplevd å bidra til solidaritet med andre barn gjennom aksjoner. Oppdageren har begynt å utvikle engasjement for sikkerhet, rettferdighet, miljøvern og fred.

Ved avslutningen av oppdagertiden:

KAN

 • kan en oppdager rense sår og sette på plaster.
 • kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
 • vet en oppdager hvordan man bruker refleks og hvorfor.
 • vet en oppdager at et flagg aldri skal være i bakken, og hva det betyr når man flagger på halv stang.

KJENNER

 • kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 • kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og for levende lys innendørs.

ERFART

 • har en oppdager erfart at barn kan hjelpe barn, for eksempel ved å delta i Globalaksjonen.
 • har en oppdager erfart å delta i et diakonalt tiltak eller aksjon lokalt, for eksempel besøk på et eldretreff, sykehjem, innsamlingsaksjon eller lignende. 
 • har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand.
 • har en oppdager erfart å øve på å evakuere fra speiderlokalet, speiderhytta eller lignende når brannalarmen går.
 • har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.