Lokale retningslinjer og restriksjoner 

Det er viktigere enn noen gang å følge med på lokale retningslinjer og restriksjoner. Smittepresset er ulikt rundt om i landet, og det innføres nå flere steder retningslinjer og restriksjoner som er strengere enn de nasjonale anbefalingene. Speidergruppene må derfor følge med på hva som gjelder i deres kommune. Denne informasjonen finner dere på kommunens nettsider. Dersom dere har spørsmål knyttet til lokale retningslinjer, ta kontakt med kommunen. 

I lokale områder der det blir innført stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år, fraråder vi fysisk speideraktivitet. I enkelte kommuner har de frarådet aktivitet for breddeidretten innedørs, i de områdene kan speideraktivitet utendørs fortsatt pågå. 

Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge

Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet kan vare i lang tid. Det er derfor viktig at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert.

Tenk alternativt 

Husk at ingen speidergruppe er pålagt å ha mer aktivitet enn lederne mener det er ressurser til for å kunne overholde bestemmelsene for smittevern, eller som dere vurderer som forsvarlig.

Vi oppfordrer til å ha speidermøtene utendørs. Tenk gjerne alternativt på hvordan dere organiserer møtene deres, slik at det blir lett å overholde smittevern. Digitale møter kan være et godt alternativ. Se forslag til digitalt møte her. 

Fra 200 til 50 personer på innendørs arrangement

Arrangementer i speidergruppa eller kretsen på offentlig sted innendørs eller utendørs, som f.eks. grøtfest på speiderhytta eller gruppeting i menighetshuset, har en grense på maksimalt 50 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det. Ved arrangementer utendørs kan det være inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter. Det er større sannsynlighet for smitte innendørs og vi oppfordrer derfor sterkt til å ha møter utendørs. Vi anbefaler at man unngår å møtes i private hjem.

Speidergrupper kan gjennomføre aktiviteter og møter. Forutsetningen for dette er at man skal følge myndighetenes anbefalinger og råd, samt ta hensyn til lokale smittevernbestemmelser. 

Informasjonen over ble sendt til alle gruppeledere og kretser 6. november 2020. 

Oppdatert informasjon finner du alltid i vår Koronaveileder på kmspeider.no/koronaveileder.  Forbundet oppdaterer tips, råd og retningslinjer fortløpende etterhvert som det gjøres justeringer i myndighetenes retningslinjer, og samarbeider med LNU og andre organisasjoner for å finne gode løsninger på problemstillingene som dukker opp.

Verktøy for planlegging

Vi har laget noen verktøy som kan være nyttige for speiderledere til bruk i forkant og under et arrangement. Sjekkliste, risikovurdering og plakat ble også sendt til alle gruppeledere i posten i midten av august. 

*Ønsker du å gjøre endringer i dokumentet? Last ned eller lagre som kopi under fil. 

Foto: Steinar Fagerli