Dersom dere ber om støtte, kan dere få refundert opptil 2 500 kroner.

Dere kan selv velge hvordan dere ønsker å organisere aktivitetene, men det skal passe innenfor minst én av kategoriene:

 • Reparasjonsbod – hvor speiderne kan komme for å reparere ødelagt utstyr eller klær
 • Byttetelt – et område på leiren hvor speiderne kan bytte utstyr, klær eller tjenester
 • Byttedag – en dag med fokus på å bytte fremfor å kjøpe, speiderne kan bytte utstyr, klær eller tjenester
   

Under følger tips til gjennomføring og organisering. 

Hvordan få støtte?

 1. Søk om støtte i skjemaet under som forteller hva dere ønsker støtte til: Reparasjonsbod / byttetelt / byttedag.
 2. Dere vil deretter motta en e-post fra Birgitte Skjærven som bekrefter ønske om støtte. 
 3. Kjøp inn det dere trenger for å organisere ønsket aktivitet. 

Hvordan motta refusjon?

 1. Fyll ut oppgjørskjema. Skriv inn «Navn på kretsleir» + «Reparasjon/bytte», husk å skrive inn kontonummer og signere nederst
 2. Skann eller ta bilde av kvitteringene
 3. Send oppgjørsskjema og kvitteringer til post@kmspeider.no 
 4. Du vil da få opptil 2 500 kr refundert