Sist oppdatert: 13. juni 2020

Ta følgende med i planleggingen og gjennomføringen før en speidertur:

  • Leder gjør en risikoanalyse sammen med patruljefører, der dere også vurderer smittefaren.
  • God håndhygiene er viktig. Patruljefører/turleder skal legge opp til mulighet for å vaske hender med såpe og vann, i tillegg til å ha med håndsprit.
  • Alle tar med egen mat eller får utdelt porsjonspakker fra leder. Hvis man lager mat ute, må alle lage til seg selv med eget kokeutstyr og med avstand til hverandre.
  • Alle bør ha med eget personlig turutstyr og bruke bare dette. De som ikke har eget, må få hjelp til å låne utstyr på forhånd. Ikke-personlig utstyr, som øks, kan deles hvis man følger regler for håndhygiene og rengjøring beskrevet under Riktig hygiene.
  • Tenk over hvordan overnattinger kan gjennomføres i tråd med kravet om en meter avstand mellom deltakerne. Skaff flere presenninger/telt/hengekøyer eller gjennomfør overnattingen på en måte som ikke krever ekstra utstyr.
  • Har gruppa lite fellesutstyr, og ikke kan/vil skaffe mer, kan patruljene dra på tur forskjellige helger og bruke det samme utstyret etter at det er tilstrekkelig rengjort.
  • Speiderne oppfordres til å vaske hendene grundig med såpe og vann straks de kommer hjem. 
  • Husk å gi klar beskjed om at hvis noen er forkjølet, eller har andre symptomer på luftveisinfeksjon, skal de være hjemme. Ledere og patruljeførere passer på at dette overholdes.