Finn og del tips for møter i facebookgruppa Speiderledere i KFUK-KFUM-speiderne. 

Vi har samlet en del aktivitetsforslag til aktivitet i små grupper utendørs her.

Denne artikkel om hvordan holde digitale speider- og patruljemøter er oppdatert 24.april. 

Oppdagere og stifinnere
Jo yngre speiderne er, desto mer utfordrende er det å overholde alle rådene for godt smittevern når man møtes fysisk. Ta hensyn til dette når dere planlegger og utformer aktiviteter for oppdagere og stifinnere. Med oppdagere vil det være lite aktuelt å gjennomføre fysiske møter med flere, mens dette sannsynligvis er enklere å få til med stifinnerne.

Prøv gjerne noen av tipsene under:

 • Ta en prat med foresatte hvor dere avtaler arbeidsformen. Finn ut / tenk over om dere må ta ekstra hensyn til noen av speiderne, for eksempel:
  • Speidere som ikke har tilgang til pc eller nettbrett
  • Speidere som er spesielt bekymra eller utsatt (for eksempel har nære slektninger i, eller som selv er i en risikogruppe, eller som har foreldre i samfunnskritiske yrker)
 • Forsøk å ha balanse mellom digitale møter og fysiske møter. Ingenting kan erstatte fysisk aktivitet sammen.
 • Fysiske møter: Del inn kull i mindre grupper som kan jobbe sammen på hvert “møte” og under oppsyn av en leder. Dette kan være noen som bor i nærheten av hverandre eller er venner utenom speideren. For oppdagere må dere ha vennepar under oppsyn av en leder/forelder, siden det kan være vanskelig å holde styr på flere enn to på en gang.
 • Digitale møter: For stifinnere er det aktuelt med noe digitalt opplegg, men gi dem også nok oppgaver de kan løse på egen hånd eller sammen med kullet på fysiske møter. Oppdagere er det bedre å forsøke å aktivisere på andre måter enn gjennom digitale møter, selv om også for dem kan det finnes kreative løsninger. 
 • Reduser møtets varighet til én time, gjerne enda kortere for digitale møter.
 • Sett av et fast tidspunkt for når dere skal ha aktiviteter, og send ut oppgaven litt i forkant på sms/e-post.
 • Ring alle en gang iblant for å følge opp hvordan det selvstendige arbeidet går og høre hvordan speiderne og foreldrene opplever aktivitetstilbudet.

Patruljesystemet og førerpatruljearbeid

 • Dette er en fin anledning til å styrke patruljearbeidet. Tenk gjennom hva som skal til for at patruljeførerne skal kjenne seg godt rustet til å utføre oppgavene sine: god informasjon og kunnskap om smittevern, forberedelser, tydelige avtaler, tett oppfølging, maler og sjekklister m.m.
 • Inviter førerpatruljen til et planleggingsmøte på video eller på tur hvis dere er få nok. Så gjennomfører patruljene det som er planlagt med egen patrulje (del opp i to faste grupper på maks fem ved behov). 
 • Gjennomfør en risikoanalyse sammen med patruljeførerne hvor dere inkluderer smitterisiko på møter og turer.
 • Patruljer som har flere enn fem medlemmer, deles i to. Velg ut hvem som skal være patruljefører. Ta hensyn til lokale bestemmelser rundt det å blande barn fra forskjellige skoler/klasser. Fordel eventuelt i midlertidige patruljer etter skoletilhørighet

Andre hensyn
Det kan være speidere og ledere som kan trenge noe ekstra oppfølging for å kjenne seg trygge nå. Denne situasjonen kan dessuten innebære en ekstra belastning for de frivillige. Tenk over om dere må ta ekstra hensyn til noen av speiderne eller lederne, for eksempel:

 • Ledere som selv er i en risikogruppe, eller som jobber i samfunnskritiske yrker og har derfor ekstra stor belastning.
 • Speidere som er spesielt bekymra eller utsatt (for eksempel har nære slektninger i, eller som selv er i en risikogruppe, eller som har foreldre i samfunnskritiske yrker).
 • Patruljeførere eller ledere som opplever det å ha ansvar for smitteverntiltak som belastende og som trenger ekstra støtte rundt dette.