Det er viktig at aktiviteten fortsatt skal foregå utendørs og smittevernregler overholdes. Se sjekkliste du kan gå gjennom før møtet her. 

Den oppdaterte veilederen sier at:

  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. Lister over deltakere skal slettes eller makuleres etter 10 dager. 
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

(Kilde: helsedirektoratet.no)

Dette innebærer fortsatt god hånd- og hostehygiene, holde minimumsavstand, og legge til rette for at aktiviteten kan gjennomføres på en trygg og ansvarlig måte. Husk at dere må ha en oversikt over hvem som deltar på aktiviteten slik at slik man kan spore smitten om nødvendig. De nye retningslinjene er et velkomment steg i riktig retning, og gjør at speidergrupper som ønsker og har mulighet kan gjenoppta større deler av aktiviteten igjen.