Til mange av kravene i gradsprogrammet finner du fire alternativer til gjennomføring av kravet. Dere kan velge ett av disse. Det er ikke laget alternativer til krav som innebærer å ta merker, eller til krav som er selvforklarende i gjennomføringen. Aktivitetsforslag til merkene finnes på merkesidene. Se heftet "Gradsprogrammet. Tips til gjennomføring" her.

Aspirantgraden

Aspirantgraden tas når man kommer fra stifinnertroppen, eller av nye speidere. Graden skal ikke være lengre enn et semester.

Kristen tro

 • Kunne speiderbønnen.
  • Alternativ 1: Skriv ut speiderbønnen på et papir. La være å skrive ut alle ordene. Be speiderne fylle ut de ordene som mangler.
  • Alternativ 2: Stå i en sirkel og syng speiderbønnen. Kan dere synge den slik at hver speider synger ett ord og så synger neste ordet etter?
  • Alternativ 3: Finn på bevegelser til speiderbønnen. Gjør bevegelsene samtidig som dere synger speiderbønnen.
  • Alternativ 4: Del opp i patruljer. Klipp ut hvert ord i speiderbønnen. Hver patrulje trenger et sett med ord. Patruljene konkurrerer om hvem som først plasserer ordene i riktig rekkefølge.
 • Deltatt på enten en Scouts Own eller en gudstjeneste.
  • Alternativ 1: Gjennomfør en Scouts Own på et speidermøte.
  • Alternativ 2: Inviter en nabogruppe eller patrulje på Scouts Own.
  • Alternativ 3: Delta på en gudstjeneste i menigheten.
  • Alternativ 4: Finnes det en kirke dere har veldig lyst til å besøke? Kombiner dette med en gudstjeneste i kirken.


Fellesskap

 • Kjenne speiderloven, kunne speiderløftet og speidernes valgspråk.
  • Alternativ 1: Dramatiser speiderloven.
  • Alternativ 2: Stafett der speiderne løper frem til en leder som spør etter løfte, valgspråk eller en paragraf fra speiderloven. Strafferunde hvis man svarer feil.
  • Alternativ 3: Kims lek der 7 gjenstander representerer paragrafene i speiderloven: 1-bibel, 2-vennebok, 3-blomst, 4-lovsamling, 5-sparebøsse, 6-FN-flagget, 7-kart.
  • Alternativ 4: Spill domino der dere setter sammen paragrafnummer og tekst.
  • Alternativ 5: Postløp med alle deler av kravet.
 • Kjenne merkene på speiderskjorten.
  • Alternativ 1: Arranger en moteoppvisning med speiderskjorter og skjerf.
  • Alternativ 2: Heng opp en speiderskjorte på veggen og lek "Sett halen på grisen" med forskjellige merker.
  • Alternativ 3: Del inn i patruljer. Gjem like mange sett av alle merker som skal være på speiderskjorten som det finnes patruljer, i nærområdet. Hver patrulje skal finne alle merkene og plassere dem på speiderskjorten så raskt som mulig.
  • Alternativ 4: Del gruppen opp i par. Spenn opp en presenning mellom paret. Person 1 har draktreglementet framfor seg, mens person 2 har en tom speiderskjorte og alle merkene. Person 2 forklarer hvilket merke han eller hun har, og person 1 - ved hjelp av draktreglementet, beskriver hvor merket skal plasseres. 


Personlig utvikling

 • Bli introdusert for patruljesystemet.
  • Alternativ 1: Gjør en samarbeidsoppgave først alene og så sammen med patruljen. For eksempel: flytt alt vannet i en bøtte over i en annen ved hjelp av en kopp per speider. Snakk om at ting er morsommere og går raskere når flere samarbeider.
  • Alternativ 2: Sett opp en lett hinderløype. Nå skal patruljen sammen gå gjennom løypen. Alle patruljemedlemmene har skjerf for øynene og kan ikke se. Patruljeføreren og patruljeassistenten kan se, men ikke snakke.
  • Alternativ 3: Del ut oppgaver i patruljen, for eksempel lekmester, kasserer, legem historieforteller, materialforvalter og fotograf, pluss patruljefører og assistent. Hvorfor er det viktig med egne oppgaver? Hvordan kan dere dele opp oppgaver mellom dere på tur eller haik?
  • Alternativ 4: Lag patruljesærpreg sammen med patruljen.
 • Lage noe som kan brukes på tur eller leir.
 • Kunne kle seg etter 3-lagsprinsippet.
  • Alternativ 1: Moteoppvisning der speiderne viser frem hvert lag i trelagsprinsippet.
  • Alternativ 2: Stafett. Fullt sett med klær til hvert lag. Speiderne henter etter tur klær fra innerst til ytterst som én på laget kler på seg. Det er ikke lov til å kle av seg igjen, så plaggene må hentes i riktig rekkefølge.
  • Alternativ 3: Teste tørr og våt ull og bomull.
  • Alternativ 4: Gå ut i kulda i bare ett lag. Noen kan ha på seg bare det innerste laget, mens noen bare har det ytterste.
 • Deltatt på en overnattingstur utendørs, med sekk som man har pakket selv.
  • Alternativ 1: Lederen har en sekk med mye forskjellig. Speiderne skal finne ut hva som trengs og hva som ikke trengs. Pakk sekken sammen når dere har valgt ut det som skal være med.
  • Alternativ 2: Legg ut alt man trenger for en overnattingstur på gulvet. Fjern en ting om gangen, for eksempel sovepose. Spør hvordan turen hadde blitt hvis man ikke hadde sovepose med. Gå videre til neste ting.
  • Alternativ 3: Speiderne pakker sekk hjemme uten pakkeliste og har med på møte. Lek henteleken: Hvem kan først finne tannbørsten?
  • Alternativ 4: Hentestafett: Gruppen deles inn i lag. Hvert lag må løpe på rekke/bindes fast/bære hverandre på ryggen. Hent det man skal ha med seg på tur fra en stor haug av ting. Det må finnes minst like mange eksemplar av hver ting som antall lag. 


Friluftsliv

 • Tent et bål uten andre hjelpemidler enn fyrstikker og tørr ved
  • Alternativ 1: Ulike konkurranser ala "Svi over tauet først", "Kok opp en kjele vann først" eller "Førstemann til å poppe popcorn".
  • Alternativ 2: Hvem får fyr først? Fyrstikkene må hentes et stykke unna, én om gangen.
  • Alternativ 3: Tenn bål sammen med patruljen. Det er ikke lov å snakke eller lage lyder underveis.
  • Alternativ 4: Tenn bål og lag mat på bålet slik at patruljen kan kose seg sammen.
 • Demonstrere forsvarlig bruk av kniv, øks og sag.
  • Alternativ 1: Hver patrulje skal vise hvordan de riktig og forsvarlig spikker en pølsepinne, kløyver en kubbe og sager et stykke av en stokk. (Leder viser først).
  • Alternativ 2: Hviskeleken som "viseleken". Hver person viser og instruerer spikking til neste person i ringen.
  • Alternativ 3: Bruk kniv, øks og sag til å lage noe, for eksempel pil og bue eller kubbsett, eller større byggverk som en katapult eller en karusell. Hver gang dere bruker utstyret må dere forklare de andre hva dere gjør og hvorfor.
  • Alternativ 4: En i patruljen viser feil bruk av utstyret, (spikker mot seg selv eller andre, ikke står med brede ben ved bruk av øks, og så videre). De andre peker ut hva som blir gjort feil. Pass på at den som viser er forsiktig, slik at de ikke skader seg.
 • Ta soveposelappen.
 • Kunne båtmannsknop og flaggstikk.
  • Alternativ 1: Bruk et stort tau som hele patruljen kan holde i. Knyt knutene sammen. Det er ikke lov å slippe tauet underveis.
  • Alternativ 2: Knyt knutene for eksempel bak ryggen, på ett bein, med en hånd eller mens man hopper.
  • Alternativ 3: Lek "Slå på ring", men alle står med hendene på ryggen. I stedet for å slå på ryggen plasserer den som løper et knutetau i hendene på en i ringen. Den som har fått tauet skal nå knyte angitt knute før den som løper har løpt rundt ringen. Ved vanskelige knuter kan man endre reglene slik at man må løpe to runder før man er ferdig. Hvis personen med tauet rekker å knute knuten får den bli stående. Ellers er det den som må løpe neste gang.
  • Alternativ 4: Knyt og heis opp og ned et flagg. Alle må få prøve. Hvis dere ikke har en flaggstang tilgjengelig kommer dere langt med en flaggline og gruppe-/troppsflagget. Hvis dere har muligheten kan dere lage en hjemmelaget stang av et tre som dere fester godt nede i bakken og bardunerer et stykke opp. Dere kan også feste flagglinen i noe annet i passe høyde hvis dere ikke har stang. (Nederste grenen på et høyt tre, under en verande i 2. etg eller feste gruppe-/troppsflaggstangen på skrå ut fra et gjerde eller lignende og feste linen i tuppen av stangen.)
 • Kjenne betydningen av dette sitatet: "Når du forlater leirplassen, er det bare to ting som skal ligge igjen: En takk til eieren og ingenting." Robert Baden-Powell
  • Alternativ 1: Lag en avfallslinje.
  • Alternativ 2: Lag en søppelåker som dere kan grave opp senere.
  • Alternativ 3: Fint tema på slutten av et bålmøte, utemøte, tur eller leir. Sett av tid til å rydde på slutten av samlingen.
  • Uansett hvilket alternativ dere velger, bruk anledningen til å snakke med speiderne om hvorfor vi ikke skal legge igjen noe på leirplassen. Still dem spørsmål og la dem reflektere.

 

Samfunnsengasjement

 • Kunne varsle brann, ulykke og politi på riktig måte
  • Alternativ 1: Lære dere BÆ-BU-sangen. Kanskje med bevegelser?
  • Alternativ 2: Øve på å ringe 113. En er den som varsler, mens en annen er sentralen. Så bytter dere på. Kombiner gjerne med en førstehjelpsøvelse.
  • Alternativ 3: Hvis dere har mulighet til å få tilgang til en, lytt til en AMK-samtale.
  • Alternativ 4: En ringer inn til "sentralen" og gir alle nødvendige opplysninger utenom én. Den andre skal finne ut hvilken opplysning som ikke blir gitt.

 

Bronsegraden

Kristen tro

 • Hatt en oppgave på en Scouts Own.
  • Alternativ 1: Lag kors av noe du finner i naturen, for eksempel rajer og sisal.
  • Alternativ 2: Finn tekst eller hold andakt. Ta gjerne inspirasjon fra aktivitetsbanken.
  • Alternativ 3: Lag eller pynt alteret, gjerne med noe dere finner i naturen.
  • Alternativ 4: Finn salmer.
 • Kunne Fadervår.
 • Tatt Bibelmerket.
 • Kjenne minst ett misjonsprosjekt og en misjonsorganisasjon, eller ta Misjonsmerket.
  • Alternativ 1: Inviter noen fra en misjonsorganisasjon.
  • Alternativ 2: Dra på besøk i den lokale kirken og hør mer om et misjonsprosjekt.
  • Alternativ 3: Lag en kreativ fremstilling av misjonsbefalingen, for eksempel bygg i lego, dramatiser eller tegn.
  • Alternativ 4: Hviskeleken. Hvisk gode budskap, deler av misjonsbefalingen eller "Jesus lever". Synliggjøre hvordan budskapet om Jesus har gått fra person til person.
 • Gjennomført ett av disse:
  • Deltatt på minst to gudstjenester etter endt aspiranttid og hatt en oppgave på minst en av gudstjenestene.
  • Tatt Kirkemerket.


Fellesskap


Personlig utvikling

 • Hatt en oppgave i patruljen over et semester (for eksempel kasserer, utstyrssjef, sagaskriver, leirbålsleder, fotoansvarlig, førstehjelpsansvarlig eller lekeansvarlig).
 • Deltatt på leir
 • Tatt Haikemerket
 • Ledet patruljen i en aktivitet, lek, instruksjon eller oppgave
  • Alternativ 1: Alle i patruljen forbereder noe til et møte. Etter hver gang noen har instruert skal alle i patruljen gi en positiv tilbakemelding. Lederen kan gi en positiv tilbakemelding og noe som man kan jobbe mer med.
  • Alternativ 2: Hvert møte i semesteret avsluttes med en lek. Hvem som velger lek og instruerer de andre i denne går på rundgang slik at alle får instruere. Speiderne får vite på møtet i forveien hvem sin tur det er neste gang så de har tid til å forberede seg.
  • Alternativ 3: Når patruljen skal ta et merke får hver speider ansvar for at ett krav blir gjennomført. Speiderne finner selv på en aktivitet som oppfyller kravet og instruerer resten av patruljen i denne.
  • Alternativ 4: Instruksjonsstafett: Troppsleder har laget en liste med oppgaver og leker som de fleste i troppen ikke kan. Én fra hver patrulje blir instruert av troppsleder og skal deretter instruere patruljen sin. Når hele patruljen har fått til oppgaven blir neste fra patruljen instruert i ny oppgave fra troppslederen.
  • Alternativ 5: Leke viseleken med en instruksjon som for eksempel å lage en knute.
 • Vært med på å lage semesterplan sammen med patruljen
  • Alternativ 1: Speiderne er med på å utforme hele semesterplanen - hvilke møter skal vi ha og når skal de være.
  • Alternativ 2: Speiderne får ansvar for å finne innhold til noen møter.
  • Alternativ 3: Speiderne ser på punktene i Bronsegraden og sprer innholdet ut over møter og turer.
  • Alternativ 4: Speiderne lager en aktivitetsboks med ulike aktiviteter de kan gjøre hvis man får mer tid på et speidermøte. Dette kan være leker, ting man kan lære seg på litt kort tid, ulike punkter i Bronsegraden som ikke tar så lang tid å gjennomføre. Skriv dem ned på lapper, og legg dem i en fin boks med patruljenavnet på.
 • Tatt minst ett merke som ikke er en del av Bronsegraden.


Friluftsliv

 • Deltatt på minst tre patruljehaiker i løpet av Bronsegraden
  • Alternativ 1: Gjennomfør dem som temahaiker (eksempel: pizza-haik (alle måltidene skal være ulike former for pizza), lomme-haik (hvis dere er litt spreke, ta kun med ting dere får plass til i lommene), lev-av-naturen-haik (lær dere om ulike spiselige vekster i naturen, og forsøk å begrens hvor mye mat dere har med hjemmefra)).
  • Alternativ 2: Øv på å lede haiken ved å fordele ulike ansvarsområder (eksempel: mat, turrute, overnattingsly, aktiviteter).
 • Tatt to av følgende merker:
 • Tatt ett av følgende merker


Samfunnsengasjement

 • Deltatt på et diakonalt tiltak lokalt (Fasteaksjonen, Globalaksjonen, besøke en lokal institusjon, matutdeling) eller tatt Diakonimerket
  • Alternativ 1: Delta på gruppens gjennomføring av Globalaksjonen
  • Alternativ 2: Finn ut hvilke diakonale tiltak som finnes i lokalmiljøet og bruk et speidermøte til å bidra.
  • Alternativ 3: Inviter noen fra en lokal institusjon til å fortelle om hvordan institusjonen jobber.
  • Alternativ 4: Snakk med diakonen i menigheten og finn ut hva menigheten gjør av diakonale tiltak. Bruk et speidermøte til å bidra.
 • Tatt merket Førstehjelp. Se opplegget "Førstehjelp 1-2-3"
 • Tatt to av følgende merker


Patruljeoppgave Bronsegraden

Sammen med patruljen lage og gjennomføre en egen oppgave, for eksempel en spesiell tur eller et emne dere vil lære mer om. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene

Dere skal selv lage oppgavetekst og beskrive hva patruljen ønsker å oppnå. Oppgaven må godkjennes av troppsleder før gjennomføring.

For eksempel: Søppelplukketur, strandryddetur, hjelpe til som ministranter på gudstjeneste i kirken, gjøre en dugnadsjobb for skolen, lage en kampanje mot mobbing, avtale kirkebesøk, klesbyttedag, fikserdag, besøke en bedrift som driver med noe spennende, besøke avfallssorteringsanlegg, arrangere nabolagsmiddag, lage teaterforestilling for barn, planlegge og gjennomføre et oppdager- eller stifinnermøte, lage en humørspreder.


 

Sølvgraden

Kristen tro

 • Vært med i planlegging og gjennomføring av en Scouts Own med patruljen.
  • Alternativ 1: Bruk et møte til å planlegge en Scouts Own sammen og gjennomfør den på neste møte.
  • Alternativ 2: Speiderne, eller patruljene, får ansvar for hver sin del av en Scouts Own som de selv forbereder til et møte der denne gjennomføres.
  • Alternativ 3: Planlegg Scouts Own sammen med patruljen, og fokuser på et spesielt tema, for eksempel miljø, samarbeid, vennskap, humor eller glede.
 • Vært med på å lage og gjennomføre en andakt, lysspor eller lignende.
  • Alternativ 1: Hver speider har ansvar for å holde andakt for patruljen på et møte.
  • Alternativ 2: Patruljen forbereder en andakt sammen som holdes for troppen, stifinnerne eller oppdagerne.
  • Alternativ 3: Patruljen lager et andaktsskrin på begynnelsen av semesteret. Opplegget til en andakt til hvert patruljemøte skrives på lapper og legges i skrinet. Trekk en lapp hvert patruljemøte. Hvem som trekker lapp og gjennomfører opplegget rullerer slik at alle får holde minst en andakt.
 • Delta på minst 2 gudstjenester etter endt Bronsegrad og hatt to ulike oppgaver (Eksempel: tekstlesing, delta i prosesjon, dele ut sangbøker og program, hjelpe med kirkekaffen).
  • Alternativ 1: Delta på 2 gudstjenester i egen kirke. Snakk med presten på forhånd og be om å få hjelpe til under gudstjenesten.
  • Alternativ 2: Besøk 2 kirker du ikke har vært i før og delta på gudstjeneste.
  • Alternativ 3: Speidergruppen arrangerer speidergudstjeneste i kirken i samarbeid med menigheten der alle speiderne i gruppen er med og bidrar.
  • Alternativ 4: Speidergruppen arrangerer "annerledesgudstjeneste" og inviterer menigheten (eksempel: utegudstjeneste, lysmesse på kvelden, Scouts Own i speiderlokalet eller på speiderhytta).
 • Besøke 3 bygg eller steder knyttet til kristendommens historie lokalt og ha gjort seg kjent med deres historie.


Fellesskap

 • Være med på å planlegge og gjennomføre Tenkedagsfeiring eller St. Georgsfeiring.
  • Alternativ 1: Vær med på planleggingen til en tenkedagsfeiring i gruppen. Se i aktivitetsbanken for forslag til hvordan dere kan feire.
  • Alternativ 2: Les tenkedagshilsen høyt for andre speidere i gruppen. Den blir lagt ut på hjemmesiden når 22. februar nærmer seg.
  • Alternativ 3: Se denne videoen og snakk sammen om innholdet.
  • Alternativ 4: Vær med på planleggingen til en St. Georgsfeiring i gruppen. Se i aktivitetsbanken for forslag til hvordan dere kan feire.
  • Alternativ 5: Hold en quiz om St. Georg.
 • Deltatt på Gruppeting
 • Utføre en av disse:
  • Opprette kontakt med speidere utenfor Norden, for eksempel gjennom Internett, brev eller amatørradio, og utveksle ideer til speidermøter eller turer.
  • Delta på leir med speidere fra land utenfor Norden og invitere på vennskapsleirbål.
  • Gjøre deg kjent med speiderarbeidet i et land utenfor Norden, og fortelle om det for patrulje eller tropp.
  • Besøke en speidergruppe i et annet land.
  • Tatt Nordiskmerket.


Personlig utvikling

 • Demonstrere rett bruk og vedlikehold av vanlig turutstyr, som sag, øks, kniv, telt og kokeapparater.
  • Alternativ 1: Hver patrulje skal vise hvordan de riktig og forsvarlig spikker en pølsepinne, kløyver en kubbe og sager et stykke av en stokk. (Leder viser først).
  • Alternativ 2: Hviskeleken som "viseleken". Hver person viser og instruerer for eksempel spikking til neste person i ringen.
  • Alternativ 3: Bruk kniv, øks og sag til å lage noe, for eksempel pil og bue eller kubbsett, eller større byggverk som en katapult eller en karusell. Hver gang dere bruker utstyret må dere fortelle hva dere gjør og hvorfor.
  • Alternativ 4: En i patruljen viser feil bruk av utstyret, for eksempel spikker mot seg selv eller andre, ikke står med brede ben ved bruk av øks og så videre. De andre peker ut hva som blir gjort feil. Vær forsiktig når dere bruker utstyret feil, så dere ikke skader dere.
 • Gjennomføre en overnattingstur utendørs sammen med andre speidere over to netter.
 • Tatt minst ett ekspertmerke som ikke er obligatorisk i Sølvgraden.
 • Utføre en av disse:
  • Deltatt på PF-kurs. Hør med din krets når neste PF-kurs arrangeres.
  • Ledet en aktivitet eller instruksjon for oppdagerflokken, stifinnertroppen eller vandrertroppen.
   • Alternativ 1: Hjelp lederen med å arrangere en aktivitet for å ta et merke.
   • Alternativ 2: Hjelp lederen med å planlegge et møte.
   • Alternativ 3: Arranger en lek eller fysisk aktivitet i løpet av et møte.


Friluftsliv


Samfunnsengasjement

 • Tatt to av disse merkene:
 • Planlegge og gjennomføre et diakonalt tiltak i samarbeid med en lokal menighet eller ta Diakonimerket (Gjør det dere ikke gjorde da dere tok Bronsegraden)
  • Alternativ 1: Delta på gruppens gjennomføring av Globalaksjonen
  • Alternativ 2: Finn ut hvilke diakonale tiltak som finnes i lokalmiljøet og bruk et speidermøte til å bidra.
  • Alternativ 3: Inviter noen fra en lokal institusjon til å fortelle om hvordan institusjonen jobber.
  • Alternativ 4: Snakk med diakonen i menigheten og finn ut hva menigheten gjør av diakonale tiltak. Bruk et speidermøte til å bidra.
 • Tatt ett av disse merkene:


Patruljeoppgave sølv

Sammen med patruljen lage og gjennomføre en egen oppgave, for eksempel en spesiell tur eller et emne dere vil lære mer om. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene.

Dere skal selv lage oppgavetekst og beskrive hva patruljen ønsker å oppnå. Oppgaven må godkjennes av troppsleder før gjennomføring.

For eksempel: Søppelplukketur, strandryddetur, hjelpe til som ministranter på gudstjeneste i kirken, gjøre en dugnadsjobb for skolen, lage en kampanje mot mobbing, avtale kirkebesøk, klesbyttedag, fikserdag, besøke en bedrift som driver med noe spennende, besøke avfallssorteringsanlegg, arrangere nabolagsmiddag, lage teaterforestilling for barn, planlegge og gjennomføre et oppdager- eller stifinnermøte, lage en humørspreder.


 

Gullgraden

Kristen tro

 • Kunne den apostoliske trosbekjennelsen utenat.
  • Alternativ 1: Fjern ord og la speiderne fylle inn det som mangler.
  • Alternativ 2: Lag bevegelser som passer til og hvis frem til de andre.
  • Alternativ 3: Skap en visuell fremstilling av bønnen. For eksempel tegn, mal, dramatiser eller film.
  • Alternativ 4: Si en setning per patruljemedlem. Bytt på hvem som begynner.
  • Alternativ 5: Lek fadervår-stafetten med trosbekjennelsen.
 • Kjenne Frans av Assisis bønn.
  • Alternativ 1: Fjern ord og la speiderne fylle inn det som mangler.
  • Alternativ 2: Lag bevegelser som passer til og hvis frem til de andre.
  • Alternativ 3: Skap en visuell fremstilling av bønnen. For eksempel tegn, mal, dramatiser eller film.
  • Alternativ 4: Si en setning per patruljemedlem. Bytt på hvem som begynner.
  • Alternativ 5: Lek fadervår-stafetten med bønnen.
 • Deltatt på minst 3 gudstjenester etter endt Sølvgrad.
 • Være med på å planlegge speidergruppens deltagelse i en gudstjeneste.
 • Ha lest et evangelium i sammenheng.
  • Alternativ 1: Les et kapittel fra et evangelium på hvert patruljemøte gjennom året.
  • Alternativ 2: Les et helt evangelium på 24 timer. Gjerne på en tur.
  • Alternativ 3: Les et kapittel på hvert patruljemøte. Ha en quiz om innholdet på neste møte.
  • Alternativ 4: Dramatiser evangeliet mens noen leser høyt.


Fellesskap

 • Utføre en av disse over et semester:
  • Ha ansvaret for lagring og vedlikehold av gruppeutstyr og eiendeler.
  • Delta i vedlikehold og rengjøring av speiderhytte eller speiderlokale.
  • Hjelpe til med gjennomføringen av aktivitetene i oppdagerflokken eller stifinnertroppen.
  • Være patruljefører eller assistent i vandrertroppen
 • Tatt Organisasjonsmerket.
 • Tatt Verdensborgermerket.
 • Deltatt på minst ett av disse:
  • Gruppeting
  • Kretsting
  • Krets PF-ting/treff
  • Nasjonalt PF-ting/treff


Personlig utvikling

 • Planlegge og lede en patruljetur
  • Alternativ 1: Fordel ansvar mellom de ulike i patruljen (eksempel: mat, aktiviteter, overnattingsly, planlegge fellesutstyr, planlegge turrute)
  • Alternativ 2: Arranger pizza-haik, der dere lager ulike typer pizza til hvert måltid.
 • Planlegge og lede patruljens gjennomføring av 2 merker
  • Alternativ 1: Hver i patruljen tar ansvar for hvert sitt merkekrav, og planlegger en aktivitet til det kravet. De andre gir positive tilbakemeldinger til aktiviteten. Lederen kan gi en positiv tilbakemelding og et forbedringspunkt.
 • Gjøre et av disse:
  • Tatt minst 2 ekspertmerker som ikke er obligatoriske i Gullgraden
  • Deltatt på Norsk Roland
  • Deltatt på speidertur/ leir til utlandet

Friluftsliv

 • Instruere andre speidere i ferdigheter, nødvendig for å ha et aktivt friluftsliv, som for eksempel tenne et bål, bygge overnattingsly, naturkunnskap, bruk av kniv, øks, sag eller kokeapparater.
  • Alternativ 1: Hver patrulje skal vise hvordan de riktig og forsvarlig spikker en pølsepinne, kløyver en kubbe, sager et stykke av en stokk eller tenner et bål. (Leder viser først).
  • Alternativ 2: Hviskeleken som "viseleken". Hver person viser og instruerer for eksempel spikking til neste person i ringen.
  • Alternativ 3: Bruk kniv, øks og sag til å lage noe, for eksempel pil og bue eller kubbsett, eller større byggverk som en katapult eller en karusell. Hver gang dere bruker utstyret må dere fortelle hva dere gjør og hvorfor.
  • Alternativ 4: En i patruljen viser feil bruk av utstyret, for eksempel spikker mot seg selv eller andre, ikke står med brede ben ved bruk av øks og så videre. De andre peker ut hva som blir gjort feil. Vær forsiktig når dere bruker utstyret feil, så dere ikke skader dere.
  • Alternativ 5: Bygg en bivuakk, gapahuk, iglo, snøhule eller annen overnattingsly på tur og instruer speidere som ikke har gjort det før.
 • Tatt ett ekspertmerke knyttet til friluftsliv.
 • Overnatte 2 sammenhengende netter utendørs på vintertid i gapahuk, snøhule eller iglo.


Samfunnsengasjement

 • Tatt Førstehjelp ekspert merket.
 • Vært med på å planlegge og gjennomføre en innsamlingsaksjon lokalt, for eksempel Gobalaksjonen, TV-aksjonen eller fasteaksjonen.
 • Kjenne til barn og unges mulighet til påvirkning på politiske avgjørelser lokalt og regionalt.
  • Alternativ 1: Arranger et møte sammen med det lokale ungdomsrådet.
  • Alternativ 2: Les og lær om Greta Thunberg. Hvorfor tror dere hun fikk så stor gjennomslagskraft?
  • Alternativ 3: Arranger et valg i troppen. Del dere inn i partier. Velg innen partiene hvilket aktivitetsmerke dere ønsker å ta. Arranger debatt der en leder for hvert "parti" diskuterer hvorfor en skal velge det respektive aktivitetsmerket. Arranger valg med stemmesedler. Les opp valgresultatet.
  • Alternativ 4: Besøk representanter fra forskjellige partier og hør hvordan de jobber. Diskuter på hvilke arenaer barn og unge blir hørt og hvordan dette kan gjøres i enda større utstrekning.


Selvstendig prosjekt

Designe og gjennomføre et større selvstendig prosjekt, for eksempel et større friluftsprosjekt, eller et prosjekt til nytte for speidergruppen eller lokalsamfunnet. Oppgaven må ha tilknytning til en eller flere av de fem kjerneverdiene. Du skal selv lage prosjektbeskrivelsen som skal godkjennes av troppsleder før gjennomføring. Troppsleder skal oppnevne en veileder for prosjektet.


Gullgradsturen

Sammen med en annen speider som ikke har tatt gullgradsturen eller som skal ta det sammen med deg, gjennomføres en overnattingstur hvor dere skal klare dere selv i 24 timer. Turen skal gjennomføres enten 20 km til fots eller på ski, 60 km på sykkel, 20 km i kano, 20 nautiske mil i robåt, 30 nautiske mil i seilbåt eller 40 nautiske mil i motoråt. Du skal selv legge opp ruten som må godkjennes av troppsleder. Turen skal foregå i relativt ukjent terreng. Troppsleder skal legge inn spesielle oppgaver. Før du starter skal du ha laget en risikovurdering med tiltak, bruk Norges KFUK-KFUM-speidere sitt sikkerhetshefte "Trygg og sikker speiding" som ressurs. Etter turen skal du sammen med troppsleder evaluere gjennomføringen av turen. Turen skal være den siste prøven før du tar graden. 

Ta kontakt med forbundskontoret for tips til oppgaver.