Sist oppdatert: 12. august 2020 

Sjekkliste

Bruk sjekkliste under planleggingen av arrangementet for å påse at dere har gjort nødvendige tiltak før arrangementet. Du kan åpne dokumentet her. 

Ønsker du å redigere filen kan du, under "Fil", laste ned filen i valgfritt format eller lage en kopi av filen på min disk i Google (siste alternativ er kun mulig med Google-/ Gmail-konto). Du kan også lese mer om sjekklisten her.

Risikokartleggingsskjema

Gå gjennom risikokartleggingsskjema før dere gjennomfører et arrangement. Du kan åpne dokumentet her

Ønsker du å redigere filen kan du, under "Fil", laste ned filen i valgfritt format eller lage en kopi av filen på min disk i Google (siste alternativ er kun mulig med Google-/ Gmail-konto).

Smittevern-plakat


Skriv ut smittevernplakaten og heng den opp på speiderhuset, overnattingsplassen eller lignende. Du kan laste den ned her.

Vi følger FHI og LNU sine retningslinjer. Du kan lese LNU sin smittevernveileder her. Det kan fortsatt være egne lokale restriksjoner. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune.