Sjekkliste

  • Hør med kommunen og forhold dere til det som gjelder der. Sjekk om det finnes anbefalinger knyttet til det å blande barn fra forskjellige klasser eller skoler. 
  • Følg generelle regler for å unngå smitte: avstand, rett antall personer og hånd- og hostehygiene. 
  • Hvis aktivitetene i de små gruppene skal ledes av en leder, bør to eller flere grupper ha møter samtidig og i samme område, uten å være i kontakt med hverandre, slik at det alltid er to ledere til stede.
  • Tilrettelegg for håndvask med såpe og vann eller som minimum våtservietter og håndsprit før, under og etter aktiviteten. 
  • Legg opp til uteaktiviteter som ikke krever fysisk kontakt og hvor speidere kan holde minst en meter avstand til hverandre. Samler dere inntil 20 personer, kan deltakerne under 20 år ha nærkontakt under selve aktiviteten, men ikke før eller etter.
  • Sørg for aktiviteter i nærområdet, slik at alle kan sykle, gå eller bli kjørt til aktiviteten av familien.
  • Unngå, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Be for eksempel speiderne om å ta med aktivitetsutstyr som det er naturlig at de har hjemme, som speiderkniv eller tusj. Rengjør eventuelt ikke-personlig utstyr som brukes av flere, som bøtte, øks osv., før/etter bruk med vann og vanlig rengjøringsmiddel, eventuelt med våtservietter og håndsprit. Les mer om hygiene og turutstyr her.
  • Husk å trygge foreldrene gjennom god dialog og ved tydelig å vise hvilke tiltak dere har for smittevern. Forslag til tekst finner dere her eller i menyfeltet på siden. 
  • Arrangementet må være på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede. En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Vi har laget et dokument der dere kan gå gjennom sjekklisten på forhånd av møte eller arrangementet. Du kan åpne dokumentet her.