Både speidere og ledere kan verves, så benytt gjerne anledningen til å samle gruppen om et felles mål – kanskje dere ønsker dere flere ledere, en større stifinnergjeng eller ekstra tilskudd til roverlaget? I Speiderbladet og Lederforum nr. 2-2020 vil det komme gode vervetips, og dere kan også bruke andre ressurser som Gruppekompassets ressursbank, vekstheftet «bli flere», eller forbundets vekstkonsulent Magns Heltne.

Husk at forbundet sender ut gratis rekrutteringsmateriell, og vi bistår gjerne i planleggingen og gjennomføringen av rekrutteringsarrangement.

Har dere spørsmål til vervekampanjen, gruppeutvikling eller vekst generelt? Ta kontakt med Magnus, tlf. 95473369.  

God verving!