Stovner speidergruppe har bestilt kurs til seg samtidig som de åpner opp for at rovere og ledere fra andre grupper også kan delta.

Ta to anerkjente kurs i løpet av en dag. Det ene kurset er Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) som er utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset tar for seg basal hjerte- og lungeredning, hjerneslag, hjerteinfarkt, primær og sekundærundersøkelse, bevisstløse pasienter, små og store blødninger, brannskader, skadestedsledelse og vurdering av skadeomfang. Det andre kurset (DHLR) er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og omhandler hjerte-lungeredning og defibrillering utført med halvautomatisk defibrillator (hjertestarter). Dette kan være nyttig ikke bare i din rolle som leder i speideren, men også i jobben og privat. Kurset ledes av erfarne kursholdere som også er speidere. Kursavgiften inkluderer to kurshefter. Dagskurs har vært populære, så det anbefales å melde seg på så raskt som mulig. 

Den 25.mars avholdes begge disse kursene for ledere i Norges KFUK-KFUM speiderne. 

Kursleder er Anders Christoffersen som er sykepleier og medisinstudent, samt godkjent hovedinstruktør i både Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd. 

Vi legger opp til at deltakerne kommer seg til og fra kurset på samme dag. Hotellopphold blir ikke dekket.

Ta kontakt med Inger Helen Jensen på inger.helen.jensen@outlook.com for spørsmål om kurset. Påmelding skjer også til Inger Helen. Husk navn, alder, gruppe og evt. allergier. 

Kurset koster 750 kr. Husk at 75 % av deltakeravgiften kan bli refundert til gruppa som Frifond-støtte hvis du søker om støtte innen 1.mai 2017.

Du er velkommen fra 09:30 og selve kurset starter kl 10:00.